Dračí rád

Autor : 🕔18.06.2002 📕8.399

Hledáme nové kolegy

Server valka.cz neustále hledá nové kolegy, kteří jsou ochotni pomoci s rozvojem a doplňováním obsahu, koordinací a kontrolou práce, moderováním příspěvků a další činností. Neváhejte a zapojte se do tvorby valka.cz v duchu hesla Čtenáři sobě :)

Přidejte se k nám!

Seriál

 1. Dračí rád
 2. Dračí rád
 3. Dračí rád
 4. Dračí rád
 5. Dračí rád
 6. Dračí rád
 7. Dračí rád
 8. Dračí rád
 9. Dračí rád
 10. Dračí rád
 11. Dračí rád
 12. Dračí rád
 13. Dračí rád
 14. Dračí rád
 15. Dračí rád
 16. Dračí rád
 17. Dračí rád
 18. Dračí rád
 19. Dračí rád
 20. Dračí rád
 21. Dračí rád

Podobné články

Další články autora

Rozpočet tohoto webu pro rok 2017 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 55.755,- Kč
♡ Chci přispět

4.I. Karol IV. mystik a schizma

Dnes nenájdete psychológa, ktorý sa zaoberá určitou osobou, resp. osobnosťou a zároveň by sa nezaoberal jeho rodinným prostredím, prostredím, v ktorom vyrastal, či jeho rodičmi. Keďže táto práca prikladá veľký význam psychologickému pohľadu – snaží sa dopátrať po príčinách a dôvodoch, ktoré viedli Žigmunda nielen k vytvoreniu svetského rádu, ale práve k vytvoreniu Dračieho rádu – tak musí brať zreteľ i na Žigmundovu rodinu, predovšetkým však na jeho otca Karola IV. – veľkého panovníka a zároveň i veľkého mystika.

Karol IV. bol nepochybne jedným z najvýznamnejších mystikov (ak nie najvýznamnejší), ktorí kedy zasadli za panovnícky stolec. Za jeho panovania, 30.apríla 1344 sa Praha stala cirkevnou metropolou. Udržiaval významný konkordát s pápežmi, ktorý sídlili v Avignone. Do určitej miery sa dokonca snažil pomôcť im k nezávislosti od Francúzska. V roku 1348 sa vzdal lénnej zvrchovanosti nad Avignonom v prospech pápeža. Bol to teda muž viery, muž ktorý vieru prežíval, ktorý ňou žil (a to v oveľa väčšom rozsahu, ako jeho syn Žigmund). Karol IV. sa vyžíval v symboloch: „demonštrácia štátnosti by bola nemysliteľná bez symbolizmu, ktorý Karol IV. tak veľmi rozvíjal.14

Po celý život ho prenasledovali desivé príznaky. V noci z 15. na 16.august 1333 dostal Karol IV. božie varovanie: „uniesol ho anjel a vytiahol nad bojisko. Musel sa pozerať, ako anjel rozmliaždil ťažkoodenca dauphina z Vienne, za jeho roztopašnosť... čoskoro sa Karol IV. dozvedel, že dauphin zahynul.15Na Karola to nesmierne vplývalo, veril, že je „Bohom vyvolený“ a neskôr mal podobný názor i Žigmund. Výrazne sa Karolova mystika prejavila na Karlštejne, kde zhromažďoval pašijné relikvie a nechal vytvoriť obraz nebies – tu dosiahla jeho symbolika vrchol.

Karol IV. dbal na mystiku a dával na ňu vysoký dôraz i v mystike: „oslavný charakter ceremoniálnych aktov bol umocnený posunom z reálnej roviny do roviny alegorickej. Jeho postavu doprevádzali rôzne atribúty – od heraldických zvierat po anjelov a svätcov.16

Karol bol nesmierne ovplyvnený tým, čo prežíval s obrovskou intenzitou – „povesti o krvácajúcich hostiách, zbiehanie sa ľudí na miesta zázrakov, pogromy na židov, či zvláštne úkazy v prírode.17 Karol IV. tiež veril v blízkosť konca: „Vo svojom životopise výstižne popísal dojmy z náletu kobyliek, podľa Apokalypsy jedného z príznakov súdneho dňa a konca sveta. Práve v tomto čase sa zahĺbil do jej čítania a celý svoj život mal ku nej zvláštny vzťah..., prežitok „tela vzkriesenia“ a posledného súdu, úkazy s tým súvisiace a príchod Antikrista, to všetko Karola silne zasahovalo.18

Vyvrcholením Karolovho života sa stala tragická udalosť cirkvi (o ktorej si povieme v ďalšej kapitole) – schizma z roku 1378. Pre Karola IV. bolo odstránenie schizmy najdôležitejšou otázkou pred akou kedy stál. Dnes si nedokážeme predstaviť, akú duševnú drámu musel Karol, rímsky cisár v tomto čase prežívať – niesol predsa zodpovednosť za svojich poddaných a bol zároveň ochranca svätej rímskej cirkvi. „Vedomie zodpovednosti zvíťazilo nad strachom v osobný osud. V posledných dňoch odhodil taktizovanie... a chopil sa pastierskej misie, ktorá mu velila brániť všetkým pokušeniam prihlásiť sa k novému pápežovi a upadnúť tak v zatratenie.19 Postavil sa celou silou svojej osobnosti za Urbana VI., práve v tomto období však skonal a tak úlohu, ktorú považoval za najdôležitejšiu vo svojom živote nemohol dokončiť.


14 SEIBT Ferdinand: Karol IV. Praha: Nakladatelství Lidových Novin, 1.vydanie, 1999, s.31.
15 tamtiež.
16 KAVKA, František: Život na dvore Karla IV. Praha: Apeiron, 1.vydanie, 1993, s.93.
17 KAVKA, František: Karol IV. – história života veľkého vladára. Praha: Mladá Fronta, 1.vydanie, 1998, s.87.
18 tamtiež.
19 tamtiež.

Seriál

 1. Dračí rád
 2. Dračí rád
 3. Dračí rád
 4. Dračí rád
 5. Dračí rád
 6. Dračí rád
 7. Dračí rád
 8. Dračí rád
 9. Dračí rád
 10. Dračí rád
 11. Dračí rád
 12. Dračí rád
 13. Dračí rád
 14. Dračí rád
 15. Dračí rád
 16. Dračí rád
 17. Dračí rád
 18. Dračí rád
 19. Dračí rád
 20. Dračí rád
 21. Dračí rád

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔18.06.2002 📕8.399

Komentáře Disqus

Komentáře Facebook

Sociální sítě

Reklama

Poslední komentáře

 • Anton Bero pozoruhodná zbierka klamstiev a právd

  Stalinův projev na zasedání Sovětu 6. listopadu 1941 · 6 days ago

 • RaS To formální odstoupení vládce z funkce ve prospěch syna bylo obvyklé bezpečnostní opatření, které mělo zabránit bezvládí v případě smrti jednoho z nich. Každý nepřítel věděl, že když zabije jednoho, ten druhý se pomstí. Tokugawové to dělali stejně.

  Daimjó Udžijasu Hódžó · 1 week ago

 • adrian grunert Prečítal som si na dúšok všetkých 10 pokračovaní.Môžem autorovi vysloviť len poďakovanie a uznanie.

  Nad Tatrou sa blýska - (10) · 1 week ago

 • RaS 1) V roce 1241 nešlo o vpád Tatarů ale Mongolů. To je častá chyba. Tataři v té době sloužili uherskému králi. 2) Mogolové po bitvě u Lehnice neprošli ze Slezska do Uher přes Kladsko, ale přes Moravu. Pak se spojili s Bátúem a zúčastnili se bitvy u...

  Tatarský vpád do Uhorska 1241 · 2 weeks ago

 • Letusak Tak Francouzi take meli pomerne presnou predstavu, ale vojska Wehrmachtu se jim zastavit nepodarilo. Cemu bychom si pomohli? Predstava, ze bychom meli nejaky "lepsi kredit" v ocich okupantu je mylna, staci se podivat na Polsko. Bojovalo, ale...

  Benešova Sofiina volba · 4 weeks ago

 • Ivo Bukovsky Ve skutečnosti měli čs generálové poměrně přesnou představu o síle wehrmacht a doporučovali přijmout boj. Beneš se už tím že jednal o odstoupení pohraničí podle godesberských požadavků dopustil vlastizrady - podle tehdejší ústavy. Bohužel...

  Benešova Sofiina volba · 4 weeks ago

 • Letusak A on tehdy nekdo vedel, jake budou nebojove ztraty ceskych obcanu, kdyz zadna valka nebyla (a nebyl vcelku duvod se domnivat, ze Hitler pristoupi k vyhlazeni slovanskych narodu s takovym gustem)? A ona kvalitativni prevaha v technice neznamena...

  Benešova Sofiina volba · 4 weeks ago

 • Ivo Bukovsky Skutečnost že nebojové ztráty na lidech, českosvenských občanů, byly vyšší než předpokládané ztráty bojové, nehledě na sekundární efekt zavlečení sovětského vlivu do střední Evropy a katastrofální vliv na společenské a majetkové poměry se stále...

  Benešova Sofiina volba · 1 month ago

 • Radek Novák Pohádky kremelské babičky nebo tlachy ze Západu?Já nejsem žádný bolševik ani příznivec Ruska ale cizí území si přisvojovaly všechny státy.Jen jsem poukazoval na možné okolnosti,pravda,že v detailech se nevyznám.Na finské hranici se opírám o...

  Besarábie 1940-1941 · 1 month ago

 • CzechMirco Lháři. Žádný "důsledek doby" přisvojení si cizího území nelegitimizuje a už vůbec ne to, co na svém území dotyčná strana dělala. Moldavané rozhodně Rusy v roce 1940 jako osvoboditele nevítali, protože národnostní a náboženský útlak z dob carského...

  Besarábie 1940-1941 · 1 month ago