Dračí rád

Autor : 🕔18.06.2002 📕14.989

Hledáme nové kolegy

Server valka.cz neustále hledá nové kolegy, kteří jsou ochotni pomoci s rozvojem a doplňováním obsahu, koordinací a kontrolou práce, moderováním příspěvků a další činností. Neváhejte a zapojte se do tvorby valka.cz v duchu hesla Čtenáři sobě :)

Přidejte se k nám!

Seriál

 1. Dračí rád
 2. Dračí rád
 3. Dračí rád
 4. Dračí rád
 5. Dračí rád
 6. Dračí rád
 7. Dračí rád
 8. Dračí rád
 9. Dračí rád
 10. Dračí rád
 11. Dračí rád
 12. Dračí rád
 13. Dračí rád
 14. Dračí rád
 15. Dračí rád
 16. Dračí rád
 17. Dračí rád
 18. Dračí rád
 19. Dračí rád
 20. Dračí rád
 21. Dračí rád

Podobné články

Další články autora

Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 87.861,- Kč
♡ Chci přispět

3.I. Katolícka symbolika

Drak v katolíckej mytológii – Symbol Draka sa v katolíckych symboloch objavuje už veľmi skoro – dokonca v Novom zákone: „A bolo vidieť aj iné znamenie na nebi: Veľký ohnivý drak, mal sedem hláv a desať rohov a na hlave sedem diadémov, jeho chvost zmietol tretinu hviezd a vrhol ich na zem.3 A na inom mieste: „A veľký drak, ten starý had, ktorý sa volá diabol a satan, čo zvádzal celý svet, bol zvrhnutý, zvrhnutý bol na zem a s ním boli zvrhnutí aj jeho anjeli.4 Je pravdepodobné, že i drak v erbe Žigmundovho rádu mal apokalyptický charakter. Podobne ako drak v erbe i drak v Apokalypse boj prehráva: „A strhla sa bitka na nebi: Michal a jeho anjeli sa stretli s drakom. Drak i jeho anjeli bojovali, ale nezvíťazili a nebolo už pre nich miesta na nebi.5Je to pravdepodobne i predobraz boja sv. Juraja o ktorom si povieme nižšie.

Drak je bližšie popísaný a charakterizovaný. „Ohnivá“, alebo červená farba znamená jeho ničiacu a krvilačnú silu a tiež ukazuje na jeho sídlo v pekelnom ohni. „Desať rohov a sedem hláv“ znamená jeho veľkú moc a útočnosť.6

Okrem toho, že drak (niekedy had – porovnaj Zjv. (12,9) a (Gn 3,1), alebo hybridný jašter) bol symbolom samotného diabla, podobne ako i boja proti diablovi. Tak ako tomu je v Zjavení svätého Jána (Apokalypsa), tak i v iných prípadoch sa drak ako diabol spája s poslednými dňami a s apokalyptickými predstavami o konečnom boji. Nachádzame ho napríklad v Byzantskom umení – v tzv. byzantskej ikone z Apokalypsy. „Je to známe zobrazenie porážky Satana. Michael sedí na koni. V jednej ruke drží knihu Písma svätého spolu s poľnicou, na ktorú duje. V druhej ruke má kopiju, ktorá je súčasne krížom. Vráža ju do satana, ktorý sa v podobe hada (jaštera) ovíja okolo miest a dedín sveta.7Keď si odmyslíme mestá a dediny (ktoré mali zobraziť svet a i tak by neboli vhodné na Žigmundov erb) a namiesto hada dáme draka, ktorý už má kopiju-kríž v sebe vidíme obrovskú podobnosť s erbom Dračieho rádu. Ako si ukážeme neskôr Žigmund mal pri tom dosť dôvodov (napríklad vieru v svojho otca, ktorý sám prežíval to o čom si myslel, že sú to apokalyptické predzvesti – príchod ničiacich kobyliek, varovania, krvácajúce hostie) veriť v blízkosť Eschatonu.

Okrem apokalyptickej podoby je tu ešte v katolíckej symbolike dvojica svätý Juraj a Drak (avšak ani tu nemôžeme apokalyptický charakter vylúčiť) – „Líbyjské mesto Silénu trápil zlý drak.... Len, čo sa obluda zjavila, Juraj (tribún rímskeho vojska) sa prežehnal, zaútočil na ňu a kopijou ju zrazil na zem... Diocletianov miestodržiteľ Dacián nechal Juraja vláčiť koňmi po zemi a potom ho sťal.8Juraj bol zároveň predobrazom križiaka-hrdinu, bojovníka za vieru, schopného sa obetovať.

Motív Draka nebol v Uhorsku ničím novým, ba jediný svetský rád, ktorý v Uhorsku dovtedy pôsobil mal taktiež za ústredný motív draka a sv. Juraja. A nebolo to pri tom ani príliš ďaleko od Žigmunda. Tento rád vznikol v roku 1325 (teda ani nie sto rokov pred Dračím rádom a ani nie 50 rokov pred Žigmundovým narodením), takže Žigmund ho musel určite poznať – bola to Bratská rytierska spoločnosť svätého Juraja, ktorá mala v erbe svätca, ktorý zabíja draka. Bolo to v čase „keď sa Karol Róbert usiloval dotvoriť rytierske Uhorsko.9Možno práve z tohto dôvodu sa postava sv. Juraja nenachádzala v erbe Dračieho rádu, aby tak Žigmund tieto rády odlíšil, možno to však bolo preto, aby považovali jeho za hrdinu, ktorého úlohou je poraziť draka.

V erboch ostatných členov Dračieho rádu nachádzame taktiež motív draka. Avšak, často „heraldika používa potvory, len ako dekorácie10 , tak je to aj v tomto prípade, kedy drak iba dopĺňa erb (napríklad Peter Brezovický a jeho rodina).


3 Zjv. (12, 3-4).
4 Zjv. (12, 9).
5 Zjv (12, 7-8)
6 SHEUCH, Richard: Průvodce apokalypsou. Praha: Česká katolícka charita, 1. vydanie, 1989, s.113
7 O BRIEN, Michael D: Apokalypsa. Havlíčkuv Brod, Triality, 1. vydanie, 1998, s.172.
8 KOPECKÝ, Vladimír: Kresťanské nebo. Bratislava: Mladé Letá. 1. vydanie, 1995, s.46-47.
9 VRTEĽ, Ladislav, 8.storočí slovenskej heraldiky. Martin: Matica Slovenská, 1. vydanie, 1998, s.114.

Autor : 🕔18.06.2002 📕14.989

Komentáře Disqus

Komentáře Facebook

Sociální sítě

Reklama

Poslední komentáře