Dračí rád

Autor : 🕔18.06.2002 📕12.667

Hledáme nové kolegy

Server valka.cz neustále hledá nové kolegy, kteří jsou ochotni pomoci s rozvojem a doplňováním obsahu, koordinací a kontrolou práce, moderováním příspěvků a další činností. Neváhejte a zapojte se do tvorby valka.cz v duchu hesla Čtenáři sobě :)

Přidejte se k nám!

Seriál

 1. Dračí rád
 2. Dračí rád
 3. Dračí rád
 4. Dračí rád
 5. Dračí rád
 6. Dračí rád
 7. Dračí rád
 8. Dračí rád
 9. Dračí rád
 10. Dračí rád
 11. Dračí rád
 12. Dračí rád
 13. Dračí rád
 14. Dračí rád
 15. Dračí rád
 16. Dračí rád
 17. Dračí rád
 18. Dračí rád
 19. Dračí rád
 20. Dračí rád
 21. Dračí rád

Podobné články

Další články autora

Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 0,- Kč
♡ Chci přispět

Úvod

Motto:
Dve veci boli z vôle Božej ustanovené
ako dva piliere, aby podopierali
poriadok božích a ľudských zákonov.
Týmito dvoma piliermi sú rytierstvo
a učenosť, ktoré sa k sebe veľmi hodia.

Phillipe de Vitra (1335)

Vanitas, vanitatum, omnia vanitas.


Žigmund Luxemburský

Zdroj: https://hu.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1rk%C3%A1ny_Lovagrend

V histórii nájdeme často veľmi rozporuplné postavy. Medzi také v každom prípade patrí i Žigmund Luxemburský, ktorý panoval v Uhorsku plných 50 rokov. Najmä vplyvom starej českej historiografie bol vnímaný ako „zrzavá liška“, čím sa mala naznačiť nie len jeho prefíkanosť, ale i podradnosť. Isté je, že Machiavelli by mal s tohto panovníka iste radosť. Súčasná historiografia však postoj k Žigmundovi do veľkej miery revidovala.

Historik by sa nemal príliš vyznávať z obľuby určitého predmetu svojho skúmania, napriek tomu to však nesmiem opomenúť. Žigmund Luxemburský sa stal pre mňa neobyčajne zaujímavým najmä vďaka doc. Júliusovi Bartlovi a jeho práci.

Klasickým produktom Žigmundovho tvorivého génia je Dračí rád. Spočiatku som ani netušil, aký zaujímavý materiál táto téma poskytuje. Pretože na tému sa nenachádza v slovenskej historiografickej tvorbe ani jedno monografické dielo (najviac sa Dračiemu rádu venoval Ivan Grauss), mohol som uplatniť značne svoje náhľady a podopierať ich názormi zasvätených historikov, no o citácie som sa musel oprieť najmä v oblasti psychológie.

Čím viac sa na Dračí rád zameriate tým viac zisťujete do akej vysokej miery bol odrazom samotného Žigmunda.

Napriek tomu samotný Dračí rád je známy len pre veľmi úzky okruh vedcov (historikov, heraldikov, či iných), čo dokumentuje napríklad neznalosť rumunských historikov: „Dračí rád bol križiacky rád založený Žigmundom Luxemburským v roku 1418 pre boj s Turkami a k zachovaniu večného zavrhnutia Jána Husa.1 Hoci táto veta obsahuje pravdivú informáciu o Žigmundovej snahe bojovať s Turkami, celkovo je nepravdivá, pretože Dračí rád bol založený v roku 1408 a teda snaha Žigmunda o boj s Turkami sa nájde až po dlhšom hľadaní, kým o Husovi vtedy Žigmund ani nechyroval a teda Hus nezohral pri založení rádu žiadnu úlohu.

Na prvý pohľad laika je síce Dračí rád čiernou neznámou, ale pre poznanie Žigmunda Luxemburského, ako i začiatku 15. storočia je priam nevyhnutnosťou.

Keďže práca, ktorá by Dračí rád celkom dopodrobna rozobrala by zákonite musela mať rozsah minimálne 300 – 400 strán a na jej napísanie by bol potrebný dlhší výskum, zameral som sa predovšetkým na samotný vzťah Žigmunda Luxemburského a Dračieho rádu (čo je samo o sebe nesmierne namáhavá úloha). Témou teda sú dôvody ktoré zohrali úlohu pri vytvorení Dračieho rádu.

Hlavnou otázkou teda je: Čo všetko viedlo Žigmunda Luxemburského k založeniu svetského rádu na začiatku 15. storočia? Práca sa snaží podať odpoveď, ale sám si uvedomujem, že často ide o hypotézu, ktorá bude potrebovať neskôr ďalšie podopretie, ak sa vôbec v takom chúlostivom materiále ako je psychologická analýza osobnosti dajú stanoviť presné závery.


1TREPLOV, Kurt: Dejiny Rumunska. Praha: Nakladatelství Lidových novin, I.vydanie, 2OOO, s.77.

Autor : 🕔18.06.2002 📕12.667

Komentáře Disqus

Komentáře Facebook

Sociální sítě

Reklama

Poslední komentáře