Main Menu
User Menu
Reklama

Dračí rád

Autor : 🕔18.06.2002 📕41.380
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět

Úvod

I. Dračí rád – symbolika a heraldika

1. kapitola – Zakladacia listina Dračieho rádu a základné údaje

2. kapitola – Heraldické otázky Dračieho rádu

Reklama

3. kapitola – Otázky okolo symbolu Draka

3.I. Katolícka symbolika

3.II. Drak ako nekatolícky symbol

II. Základné motívy pre vznik

II. I. Psycholigicko – mytologické

4. kapitola – Karol IV. – mystik a Žigmundov otec

4.I. Karol IV. mystik a schizma

4.II. Karol IV. a jeho syn Žigmund

5. kapitola – Žigmund a cirkev

Reklama

5.I. Dračí rád a jeho previazanosť na cirkev

5.II. Situácia v cirkvi v období ( 1377 – 1430 )

5.III. Žigmundove kroky vo vzťahu k cirkvi v Uhorsku

5.IV. Žigmund a viera

6. kapitola – Archetypy a ich úloha pre Dračí rád

6.I. Archetypy ako symboly určitej vlastnosti

6.II. Archetyp ako súčasť podvedomia

II.II. Pragmaticko–politické motívy

7. kapitola – Situácia v Uhorsku 1387 – 1408 v kontexte vzniku Dračieho rádu

8. kapitola – Žigmundov dvor, členovia Dračieho rádu a Žigmund – diplomat

Reklama

8.I. Žigmundov dvor

8.II. Členovia Dračieho rádu, Žigmund diplomat

Záver

Zoznam použitej literatúry

Chronológická tabulka

Odporúčaná literatúra a literatúra pre hlbšie štúdium

Reklama

Seriál

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔18.06.2002 📕41.380