Main Menu
User Menu

444. samostatná armádní spojovací letka [1943-1944]

444th Detached Army Liaison Aviation Squadron

444. samostatná armádna spojovacia letka

444-я отдельная армейская авиационная эскадрилья связи (444 оааэс)

     
Název:
Name:
444. samostatná armádní spojovací letka
Originální název:
Original Name:
444-я отдельная армейская авиационная эскадрилья связ
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.1943
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
05.03.1943-14.11.1944 7. letecká armáda
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Chlyščiboršč, Afanasij Karpovič (Major / Mайор)
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.1943-DD.MM.1944 Polikarpov U-2
Poznámka:
Note:
- v bojujúcej armáde od 05.03.1943 do 14.11.1944
Zdroje:
Sources:
Zoznam č. 24 samostatných oddielov, letiek, tylových jednotiek a úradov vojenského letectva, ktoré boli súčasťou Bojujúcej armády počas Veľkej vlasteneckej vojny v r. 1941-1945, Príloha smernice generálneho štábu č. 170481 z 1. októbra 1960, (Перечень No.24 отдельных отрядов, эскадрилий, тыловых частей и учреждений военно-воздушных сил, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной воины 1941-1945 гг., Приложение к директиве Генерального штаба от 1 октября 1960 г. № 170481)
https://allaces.ru/sssr/struct/e/sae444.php
parnasse.ru
URL : https://www.valka.cz/444-samostatna-armadni-spojovaci-letka-1943-1944-t200467#573934Verze : 1
MOD