Main Menu
User Menu

44. zeměbranecká pěší brigáda

44. Landwehr-Infanteriebrigade

     
Název:
Name:
44. zeměbranecká pěší brigáda
Originální název:
Original Name:
44. Landwehr- Infanteriebrigade
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.RRRR
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 44. zeměbranecká pěší divize
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR korutanská fronta

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Majewski, Stephan (Oberst)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Zeměbranecký pěší pluk č. 27
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Zeměbranecký pěší pluk „Klagenfurt“ č. 4
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Zeměbranecký pěší pluk „Pula“ č. 5

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
V dubnu 1917 byly všechny zeměbranecké útvary přejmenovány na útvary "střelecké". Při té příležitosti byly 4. a 27. pluk transformovány na 1. a 2. horský střelecký pluk.
Zdroje:
Sources:
Edmund Glaise von Horstenau - Der österreich-Ungarns Letzter Krieg, 1914-1918 (Wien 1931)
https://www.austro-hungarian-army.co.uk/
URL : https://www.valka.cz/44-zemebranecka-pesi-brigada-t112766#391308Verze : 0
MOD