44. protitankový oddíl [1954-1955]

44th Anti-Tank Division

Název:
Name:
44. protitankový oddíl 44th Anti-Tank Division
Originální název:
Original Name:
44. protitankový oddíl
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.11.1954
Předchůdce:
Predecessor:
44. protitankový dělostřelecký oddíl 44th Anti-Tank Artillery Division
Datum zániku:
Disbanded:
01.11.1955
Nástupce:
Successor:
44. protitankový dělostřelecký oddíl 44th Anti-Tank Artillery Division
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.11.1954-01.11.1955 Velitelství dělostřelectva 4. sboru 01.11.1954-01.11.1955 Artillery Command of the 4th Corps
Dislokace:
Deployed:
01.11.1954-01.11.1955 Moravský Krumlov
Velitel:
Commander:
01.11.1954-01.11.1955
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
01.11.1954-01.11.1955 01.11.1954-01.11.1955
Poznámka:
Note:
01.11.1954-01.11.1955 VÚ 0000 Moravský Krumlov
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha - Olomouc, fond ČSLA (44. protitankový oddíl)
URL : https://www.valka.cz/44-protitankovy-oddil-1954-1955-t123756#421389 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více