Main Menu
User Menu

439. samostatná spojovací letka [1943-RRRR]

439th Detached Liaison Aviation Squadron

439. samostatná spojovacia letka

439-я отдельная авиационная эскадрилья связи (439 оаэс)

     
Název:
Name:
439. samostatná spojovací letka
Originální název:
Original Name:
439-я отдельная авиационная эскадрилья связи
Datum vzniku:
Raised/Formed:
06.04.1943
Předchůdce:
Predecessor:
Samostatná armádna spojovacia letka 48. armády
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
06.04.1943-DD.MM.1945 48. armáda
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
- v bojujúcej armáde od 06.04.1943 do 09.05.1945
Zdroje:
Sources:
Zoznam č. 24 samostatných oddielov, letiek, tylových jednotiek a úradov vojenského letectva, ktoré boli súčasťou Bojujúcej armády počas Veľkej vlasteneckej vojny v r. 1941-1945, Príloha smernice generálneho štábu č. 170481 z 1. októbra 1960, (Перечень No.24 отдельных отрядов, эскадрилий, тыловых частей и учреждений военно-воздушных сил, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной воины 1941-1945 гг., Приложение к директиве Генерального штаба от 1 октября 1960 г. № 170481)
https://allaces.ru/sssr/struct/e/sae439.php
URL : https://www.valka.cz/439-samostatna-spojovaci-letka-1943-RRRR-t200464#573933Verze : 0
MOD