Main Menu
User Menu

437. samostatná armádní spojovací letka [1943-1945]

437th Detached Army Liaison Aviation Squadron

437. samostatná armádna spojovacia letka

437-я отдельная армейская авиационная эскадрилья связи (437 оааэс)

     
Název:
Name:
437. samostatná armádní spojovací letka
Originální název:
Original Name:
437-я отдельная армейская авиационная эскадрилья связи
Datum vzniku:
Raised/Formed:
16.04.1943
Předchůdce:
Predecessor:
Samostatná armádna spojovacia letka 3. armády
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
16.04.1943-DD.MM.RRRR 3. armáda
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR

Velitel:
Commander:
16.04.1943-DD.MM.1945 Žarikov, Nikita Nikolajevič (Kapitan / Kапитан)
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
- v bojujúcej armáde od 16.04.1943 do 09.05.1945

- v marci 1943 bola na doplnenie letky použitá časť príslušníkov rozformovaného 876. samostatného zmiešaného leteckého pluku
Zdroje:
Sources:
Zoznam č. 24 samostatných oddielov, letiek, tylových jednotiek a úradov vojenského letectva, ktoré boli súčasťou Bojujúcej armády počas Veľkej vlasteneckej vojny v r. 1941-1945, Príloha smernice generálneho štábu z 1. októbra 1960, № 170481 (Перечень No.24 отдельных отрядов, эскадрилий, тыловых частей и учреждений военно-воздушных сил, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной воины 1941-1945 гг., Приложение к директиве Генерального штаба от 1 октября 1960 г. № 170481)
https://podvignaroda.ru/?#id=46255998
URL : https://www.valka.cz/437-samostatna-armadni-spojovaci-letka-1943-1945-t201377#575646Verze : 1
MOD