434. středisko radiolokačního průzkumu Stará Ves [1995-1997]

434th Radar Surveillance Centre Stara Ves
     
Název:
Name:
434. středisko radiolokačního průzkumu Stará Ves 434th Radar Surveillance Centre Stara Ves
Originální název:
Original Name:
434. středisko radiolokačního průzkumu Stará Ves
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.1995
Předchůdce:
Predecessor:
440. středisko radiolokačního průzkumu Stará Ves
44. skupina radiolokačního průzkumu a uvědomování
440th Radar Surveillance Centre Stara Ves
44th Radar Surveillance and Warning Group
Datum zániku:
Disbanded:
30.09.1997
Nástupce:
Successor:
34. středisko radiolokačního průzkumu Stará Ves 34th Radar Surveillance Centre Stara Ves
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.01.1995-30.09.1997 43. radiotechnická brigáda
01.01.1995-30.09.1997 43rd Electronic Brigade
Dislokace:
Deployed:
01.01.1995-30.09.1997 Stará Ves nad Ondřejnicí, kasárny

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
Od 01.01.1995 byl zrušen "mezistupeň" Skupina radiolokačního průzkumu a uvědomování (SkRLPzU) a všechna Střediska radiolokačního průzkumu (StřRLPz) přímo podřízena velení radiotechnické brigády na úrovni praporu (vojenského oddílu) -
Zdroje:
Sources:
www.valka.cz
www.army.cz
Ing. Petr Vobecký, Ph.D.: Historie RL průzkumu (www.katalog.unob.cz)
Vlastní archiv
URL : https://www.valka.cz/434-stredisko-radiolokacniho-pruzkumu-Stara-Ves-1995-1997-t188138#546687 Verze : 5
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více