Main Menu
User Menu

434. středisko radiolokačního průzkumu Stará Ves [1995-1997]

434th Radar Surveillance Centre Stara Ves

     
Název:
Name:
434. středisko radiolokačního průzkumu Stará Ves
Originální název:
Original Name:
434. středisko radiolokačního průzkumu Stará Ves
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.1995
Předchůdce:
Predecessor:
440. středisko radiolokačního průzkumu Stará Ves
44. skupina radiolokačního průzkumu a uvědomování
Datum zániku:
Disbanded:
30.09.1997
Nástupce:
Successor:
34. středisko radiolokačního průzkumu Stará Ves
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.01.1995-30.09.1997 43. radiotechnická brigáda
Dislokace:
Deployed:
01.01.1995-30.09.1997 Stará Ves nad Ondřejnicí, kasárny

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.01.1995-30.09.1997 Uzel zabezpečení Naváděcího stanoviště Stará Ves nad Ondřejnicí (NS-5)

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
Od 01.01.1995 byl zrušen "mezistupeň" Skupina radiolokačního průzkumu a uvědomování (SkRLPzU) a všechna Střediska radiolokačního průzkumu (StřRLPz) přímo podřízena velení radiotechnické brigády na úrovni praporu (vojenského oddílu)
Zdroje:
Sources:
www.valka.cz
www.army.cz
Ing. Petr Vobecký, Ph.D.: Historie RL průzkumu (www.katalog.unob.cz)
Vlastní archiv
URL : https://www.valka.cz/434-stredisko-radiolokacniho-pruzkumu-Stara-Ves-1995-1997-t188138#546687Verze : 5