Main Menu
User Menu

431. středisko radiolokačního průzkumu Božice [1993-1994]

431st Radar Surveillance Centre Bozice

     
Název:
Name:
431. středisko radiolokačního průzkumu Božice
Originální název:
Original Name:
431. středisko radiolokačního průzkumu Božice
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.12.1993
Předchůdce:
Predecessor:
211.středisko radiolokačního průzkumu Božice
Datum zániku:
Disbanded:
31.12.1994
Nástupce:
Successor:
431. středisko radiolokačního průzkumu Božice
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.12.1993-31.12.1994 43. skupina radiolokačního průzkumu a uvědomování Sokolnice
Dislokace:
Deployed:
01.12.1994-31.12.1994 Božice, Radiolokační stanoviště

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
Božice, Kasárny
Zdroje:
Sources:
www.vojenstvi.cz, ISSN 1802-1514
Vobecký, Ing. Jiří (major), Kolek, Ing. Jiří (major): Radiotechnické vojsko - K 50. výročí vzniku; MO ČR-AVIS (Praha 2000)
České letectva a PVO č.1/94 "Na prahu změn - Organizační struktura 4. sboru PVO k 01.01.1994"
Vlastní archiv
URL : https://www.valka.cz/431-stredisko-radiolokacniho-pruzkumu-Bozice-1993-1994-t188198#546836Verze : 3