Main Menu
User Menu

-431 - 404 př. n. l. Peloponéská válka

(založeno během linkování)
URL : https://www.valka.cz/431-404-pr-n-l-Peloponeska-valka-t37008#138773Verze : 0
Válka mezi námořním spolkem vedeným Athénami a tzv. Peloponéským spolkem vedeným Spartou.


1.období války- tzv. Archidámická válka (431-421)
Sparťané měli slabší loďstvo než Athény, ale silnější pozemní vojsko. Athénskou strategií se proto stala neúčast v otevřeném střetnutí na pevnině, zatímco Sparta měla být rozdrcena napadáním pobřežních peloponéských měst a blokováním námořních tras využívaných Spartou. Došlo také k athénskému tažení proti Megaridě, které ovšem nebylo úspéšné.
Sparťané také využívali opotřebovací taktiky, ovšem na místo loďstva využívali své pozemní vojsko a to tak, že každý rok v létě podnikly několikatýdenní výpravu do Attiky (okolí Athén), kterou zcela vypálili a vyplenili. Poté se vždy vrátili zpět do Sparty.
Situaci Athén velmi zhoršila i epidemie, která ve městě vypukla v roce 430 a které padl za oběť i čelní státník a stratég Perikles.
Dalším velkým problémem pro Athény bylo také finanční zatížení, které bylo ještě zvyšováno nutností vyplácet obyvatelstvu Attiky náhrady za majetek zničený nebo uloupený Sparťany.
V dalších letech se ani jedné straně nepodařilo zvrátit válečné štěstí na svou stranu, a to i přes to, že roku 427 Athény uspořádali tzv.první sicilskou expedici. Až roku 425 se po bitvě u Sfakterie, ve které Sparta utrpěla na tu dobu těžkou porážku (ačkoliv padlo pouze 120 elitních spartských vojáků) se válečné štěstí přiklonilo na stranu Athén. Sparta poté požádala o mír, ovšem v důsledku nepřijatelných požadavků kladených Athénami tento mír nebyl nikdy nastolen.
Níkiův mír (421-413)
Dekelejská válka (413-404)Údaje čerpány z cs.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/431-404-pr-n-l-Peloponeska-valka-t37008#182867Verze : 0