Main Menu
User Menu

429. samostatná armádní spojovací letka [1943-1945]

429th Detached Army Liaison Aviation Squadron

429. samostatná armádna spojovacia letka

429-я отдельная армейская авиационная эскадрилья связи (429 оааэс)

     
Název:
Name:
429. samostatná armádní spojovací letka
Originální název:
Original Name:
429-я отдельная армейская авиационная эскадрилья связи
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.1942
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 31. armáda
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR

Velitel:
Commander:
DD.MM.1943-DD.MM.1945 Maximov, Michail Arsentjevič (Major / Mайор)
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Polikarpov Po-2
Poznámka:
Note:
v bojujúcej armáde:
18.02.1943 - 01.04.1945
21.01.1945 - 11.05.1945

- do 08.03.1943 nemala letka pridelené poradové číslo
Zdroje:
Sources:
Zoznam č. 24 samostatných oddielov, letiek, tylových jednotiek a úradov vojenského letectva, ktoré boli súčasťou Bojujúcej armády počas Veľkej vlasteneckej vojny v r. 1941-1945, Príloha smernice generálneho štábu č. 170481 z 1. októbra 1960, (Перечень No.24 отдельных отрядов, эскадрилий, тыловых частей и учреждений военно-воздушных сил, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной воины 1941-1945 гг., Приложение к директиве Генерального штаба от 1 октября 1960 г. № 170481)
URL : https://www.valka.cz/429-samostatna-armadni-spojovaci-letka-1943-1945-t202103#577251Verze : 1
MOD