Main Menu
User Menu

424. samostatná spojovací letka [1943-1945]

424th Detached Liaison Aviation Squadron

424. samostatná spojovacia letka

424-я отдельная авиационная эскадрилья связи (424 оаэс)

     
Název:
Name:
424. samostatná spojovací letka
Originální název:
Original Name:
424-я отдельная авиационная эскадрилья связи
Datum vzniku:
Raised/Formed:
18.02.1943
Předchůdce:
Predecessor:
letka 162. zmiešaného leteckého pluku
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
18.02.1943-DD.MM.RRRR 5. úderná armáda
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR

Velitel:
Commander:
18.02.1943-DD.MM.RRRR Charževskij, Vladimir Gerasimovič (Major / Mайор)
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Polikarpov Po-2
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zoznam č. 24 samostatných oddielov, letiek, tylových jednotiek a úradov vojenského letectva, ktoré boli súčasťou Bojujúcej armády počas Veľkej vlasteneckej vojny v r. 1941-1945, Príloha smernice generálneho štábu z 1. októbra 1960, № 170481 (Перечень No.24 отдельных отрядов, эскадрилий, тыловых частей и учреждений военно-воздушных сил, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной воины 1941-1945 гг., Приложение к директиве Генерального штаба от 1 октября 1960 г. № 170481)
https://allaces.ru/sssr/struct/e/sae424.php
iremember.ru
podvignaroda.ru
URL : https://www.valka.cz/424-samostatna-spojovaci-letka-1943-1945-t200257#573497Verze : 1
MOD
Zaujímavosťou, vyplývajúcou zo spomienok bývalého príslušníka letky Vasilija Vasilijeviča Plastuna je, že piloti letky lietali na bojové misie bez padákov. Základným dôvodom bolo, že obvykle lietali vo výške, ktorá nepostačovala na otvorenie padáku. V zime k tomu pristupoval ďalší dôvod - chlad. Letec sediaci na padáku totiž vyčnieval z trupu a trpel zimou a omrzlinami viac, ako keď sa celý ukryl za čelným štítkom.


iremember.ru

424. samostatná spojovací letka [1943-1945]  - príslušníci 424. samostatnej spojovacej letky, v pozadí Polikarpov Po-2

príslušníci 424. samostatnej spojovacej letky, v pozadí Polikarpov Po-2
424. samostatná spojovací letka [1943-1945]  - piloti 424. samostatnej spojovacej letky v zimných leteckých kombinézach

piloti 424. samostatnej spojovacej letky v zimných leteckých kombinézach
URL : https://www.valka.cz/424-samostatna-spojovaci-letka-1943-1945-t200257#573502Verze : 3
MOD