Main Menu
User Menu

42. protitankový oddíl [1954-1955]

42nd Anti-Tank Division

     
Název:
Name:
42. protitankový oddíl
Originální název:
Original Name:
42. protitankový oddíl
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.11.1954
Předchůdce:
Predecessor:
42. protitankový dělostřelecký oddíl
Datum zániku:
Disbanded:
01.11.1955
Nástupce:
Successor:
42. protitankový dělostřelecký oddíl
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.11.1954-01.11.1955 Velitelství dělostřelectva 2. sboru
Dislokace:
Deployed:
01.11.1954-01.11.1955 Písek
Velitel:
Commander:
01.11.1954-01.11.1955
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.11.1954-01.11.1955
Poznámka:
Note:
01.11.1954-01.11.1955 VÚ 0000 Písek
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha - Olomouc, fond ČSLA (42. protitankový oddíl)
URL : https://www.valka.cz/42-protitankovy-oddil-1954-1955-t123760#421398Verze : 0
MOD