42. pěší divize [1914-1919]

42. Infanterie-Division
42. Infanterie-Division
42. pešia divízia

Sídlo jednotky:


1914 – Saarburg


Podriadené jednotky:


59. Infanterie-Brigade / Saarburg
59. pešia brigáda / sídlo: Saarburg

65. Infanterie-Brigade / Mörchingen
65. pešia brigáda /sídlo: Mörchingen

42.Kavallerie-Brigade / Saarburg
42. jazdecká brigáda /sídlo: Saarburg

42.Feldartillerie-Brigade / Saarbrücken
42. brigáda poľného delostrelectva / sídlo: Saarbrücken

Súčasťou divízie boli aj jednotky, ktoré nepodliehali žiadnej brigáde, ale priamo spadali pod divízne velenie:

Rheinisches Ulanen-Regiment General-Feldzeugmeister Nr. 7
Hulánsky pluk Generál poľný zbrojmajster (porýnsky) č. 7

Division-Brückentrain-Abteilung 42
Divízny oddiel tylovej stavby mostov č. 42

Nadradené stupne:

6. Armee -6. armáda
XXI. Armeekorps –21. armádny zborVelitelia:

1914 –


Zdroje:
wiki.genealogy.net
https://www.tulipacademy.org/gew/ddhob/
URL : https://www.valka.cz/42-pesi-divize-1914-1919-t67001#237024 Verze : 1
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více