Main Menu
User Menu

42. pěší divize [1914-1919]

42. Infanterie-Division

42. Infanterie-Division
42. pešia divízia

Sídlo jednotky:1914 – SaarburgPodriadené jednotky:59. Infanterie-Brigade / Saarburg
59. pešia brigáda / sídlo: Saarburg


65. Infanterie-Brigade / Mörchingen
65. pešia brigáda /sídlo: Mörchingen


42.Kavallerie-Brigade / Saarburg
42. jazdecká brigáda /sídlo: Saarburg


42.Feldartillerie-Brigade / Saarbrücken
42. brigáda poľného delostrelectva / sídlo: Saarbrücken


Súčasťou divízie boli aj jednotky , ktoré nepodliehali žiadnej brigáde, ale priamo spadali pod divízne velenie:


Rheinisches Ulanen-Regiment General-Feldzeugmeister Nr. 7
Hulánsky pluk Generál poľný zbrojmajster (porýnsky) č. 7


Division-Brückentrain-Abteilung 42
Divízny oddiel tylovej stavby mostov č. 42


Nadradené stupne:


6. Armee -6. armáda
XXI. Armeekorps –21. armádny zbor
Velitelia:


1914 –Zdroje:
wiki.genealogy.net
https://www.tulipacademy.org/gew/ddhob/
URL : https://www.valka.cz/42-pesi-divize-1914-1919-t67001#237024Verze : 0
MOD