Main Menu
User Menu

42. letecký pluk dalekého dosahu [1942-1944]

42nd Long-Range Aviation Regiment

42. letecký pluk ďalekého dosahu

42-й авиационный полк дальнего действия (42 ап дд)

     
Název:
Name:
42. letecký pluk dalekého dosahu
Originální název:
Original Name:
42-й авиационный Смоленский Краснознамённый полк Дальнего Действия
Datum vzniku:
Raised/Formed:
21.03.1942
Předchůdce:
Predecessor:
42. diaľkový bombardovací letecký pluk
Datum zániku:
Disbanded:
19.08.1944
Nástupce:
Successor:
28. gardový letecký pluk ďalekého dosahu
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
21.03.1942-19.08.1944 36. letecká divízia ďalekého dosahu
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Ivanovo, ?
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Jaroslavl, ? /
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Jakuševo, ?
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Vydropužsk, ?
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Dugino, ? /
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Kandalakša, ?
DD.MM.RRRR-19.08.1944 Kuroviči, ?

Velitel:
Commander:
21.03.1942-DD.05.1944 Babenko, Andrej Dementievič (Polkovnik / Полковник)
DD.06.1944-19.08.1944 Birjukov, Serafim Kirillovič (Podpolkovnik / Подполковник)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
27.05.1944-DD.MM.RRRR Smolenský
Vyznamenání:
Decorations:
18.09.1943 Rad červenej zástavy
Poznámka:
Note:
- v bojujúcej armáde od 21.03.1942 do 19.08.1944
Zdroje:
Sources:
Zoznam č. 12 leteckých plukov vzdušných síl Červenej armády, ktoré boli súčasťou Bojujúcej armády počas Veľkej vlasteneckej vojny v r. 1941-1945, Príloha smernice generálneho štábu č. 170023 z 18. januára 1960 (Перечень No.12 авиационных полков военно-воздушных сил Красной Армии, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., Приложение к директиве Генерального штаба от 18 января 1960 г., № 170023)
https://www.proza.ru/2018/10/29/1628
URL : https://www.valka.cz/42-letecky-pluk-dalekeho-dosahu-1942-1944-t222910#621048Verze : 0
MOD