Main Menu
User Menu

42. dělostřelecká brigáda [1914-1919]

42. Feldartillerie -Brigade

42.Feldartillerie-Brigade
42. brigáda poľného delostrelectva

Sídlo jednotky:1914 - Saarbrücken

Podriadené jednotky:
Feld-Artillerie-Regiment von Holtzendorff (1. Rheinisches) Nr.8
Pluk poľného delostrelectva von Holtzendorff (1. porýnsky) č. 8


1. Ober-Elsässiches Feld-Artillerie-Regiment Nr.15
Pluk poľného delostrelectva(1. hornoalsaský) č. 15Nadradené stupne:1914


6. Armee - 6. armáda
XXI. Armee-Korps - XXI. armádny zbor
42.Division - 42. divíziaVeliteľ:Zdroje:


wiki.genealogy.net


http://www.tulipacademy.org/gew/ddhob/
URL : https://www.valka.cz/42-delostrelecka-brigada-1914-1919-t65260#232384Verze : 0
MOD