Main Menu
User Menu

416. samostatná spojovací letka [1943-1944]

416th Detached Liaison Aviation Squadron

416. samostatná spojovacia letka

416-я отдельная авиационная эскадрилья связи (416 оааэс)

     
Název:
Name:
416. samostatná spojovací letka
Originální název:
Original Name:
416-я отдельная авиационная эскадрилья связи
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.RRRR
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
27.10.1944
Nástupce:
Successor:
14. gardová samostatná spojovacia letka
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR

Velitel:
Commander:
25.05.1943-DD.MM.1944 Cholopov, Nikolaj Fjodorovič (Kapitan / Kапитан)
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Polikarpov Po-2
Poznámka:
Note:
v bojujúcej armáde:
01.06.1943-26.06.1943
09.07.1943-21.09.1943
04.10.1943-27.10.1944
Zdroje:
Sources:
Zoznam č. 24 samostatných oddielov, letiek, tylových jednotiek a úradov vojenského letectva, ktoré boli súčasťou Bojujúcej armády počas Veľkej vlasteneckej vojny v r. 1941-1945 (Перечень No.24 отдельных отрядов, эскадрилий, тыловых частей и учреждений военно-воздушных сил, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной воины 1941-1945 гг.)
https://podvignaroda.ru/?#id=32310178
URL : https://www.valka.cz/416-samostatna-spojovaci-letka-1943-1944-t201551#576055Verze : 1
MOD