Oslavy troch výročí Jozefa Gabčíka, kpt. in memoriam v Žiline 24. a 25. 5. 2002

Autor : 🕔02.06.2002 📕19.078

V dňoch 24. a 25. mája 2002 sa uskutočnili v Žiline oslavy 90. výročia narodenia a 60. výročia hrdinskej smrti rtm. Jozefa Gabčíka, kpt. In memoriam. Súčasťou uvedených osláv bolo:

 • dňa 24. 5. 2002 od 15.45 hod. Odhalenie pamätníka hrdinovi,
 • dňa 25. 5. 2002 8. ročník Memoriálu Jozefa Gabčíka – beh na 12. km cross,
 • stretnutie veteránov výsadkových jednotiek z ČR a SR.

Odhalenie pamätníka Jozefovi Gabčíkovi, kpt. In memoriam v Žiline

Pamätník rtn. Jozefovi Gabčíkovi, kpt. In memoriam, veliteľovi skupiny Antropoid a účastníkovi atentátu na ríšskeho protektora, generála SS Reinharda Heydricha bol odhalený pri vchode do kasární 5. pluku špeciálneho určenia Jozefa Gabčíka dňa 24. 5. 2002 (obr. 1). Autorom busty a pomníka hrdinovi je akademický sochár Štefan Pelikán, člen Klubu vojenských výsadkárov SR. Pamätník odhalil poslanec NR SR a primátor mesta Žilina Ing. Ján Slota. Odhalenia sa ďalej zúčastnil podpredseda vlády Ivan Mikloš, zástupca náčelníka Generálneho štábu ASR generálmajor Ján Čmilanský, náčelník Vojenskej časti kancelárie prezidenta Slovenskej republiky generálmajor Mojmír Hergovič a veliteľ 5. pluku špeciálneho určenia pplk. Ing. Ľubomír Šebo.

 

Slovenská pošta, š.p. V spolupráci s Klubom vojenských výsadkárov SR vydala pri príležitosti odhalenia pamätníka Jozefa Gabčíka, kpt. In memoriam, príležitostnú poštovú úpečiatku na dané téma (obr. 2).

Príležitostná poštová pečiatka s portrétom Jozefa Gabčíka

V strede pečiatky je umiestnený portrét Jozefa Gabčíka, vyhotovený podľa kresby akademického sochára Štefana Pelikána, ktorý ju vyhotovil ešte v roku 1953 ako posluchač Akadémie výtvarných umení v Prahe. Okolo portrétu je kruhový nápis: * ODHALENIE PAMÄTNÍKA JOZEFA GABČÍKA, KPT. IN MEMORIAM * ŽILINA 1 * 24. 5. 2002*. Vo vnútornom kruhu je umiestnený nápis menším písmom: VELITEĽ SKUPINY ANTROPOID A ÚČASTNÍK ATENTÁTU NA R. HEYDRICHA. Pečiatku podľa návrhu Mária Pažického, hovorcu veliteľa 5. pluku špeciálneho určenia, vyhotovil známy grafik a rytec Fero Horniak, zamestnanec SP, š.p. – OZ TÚP (Technická ústredňa pôšt Bratislava). Pečiatka bola používaná 24. 5. 2002 na príležitostnom priehradkovom pracovisku, rozvinutom iba niekoľko metrov za pamätníkom v dobe od 15.00 do 17.00 hod. (obr. 3). Po odhalení pamätníka sa na príležitostnom priehradkovom pracovisku, uskutočnila autogramiáda čestných hostí a autora pomníka. Za dve hodiny činnosti priehradky jej služby využilo niekoľko stoviek záujemcov o lístky Vojenskej pošty Armády SR s príležitostnou pečiatkou a autogramom, ako aj o ďalší filatelistický materiál.

Obálky a lístky Vojenskej pošty Armády SR s prítlačou

5. pluk špeciálneho určenia v spolupráci s Klubom vojenských výsadkárov SR vydal pri príležitosti odhalenia pamätníka služobné obálky a lístky Vojenskej pošty Armády SR s prítlačou na dané téma (obr. 4). Na prítlači obálok a lístkov je hnedou, alebo oceľovomo-drou farbou vytlačený portrét Jozefa Gabčíka od akademického sochára Štefana Pelikána. Pod portrétom je vytlačený nápis: rtm. Jozef Gabčík, kpt. In memoriam / 8.4. 1912 – 18. 6. 1942 / veliteľ skupiny ANTROPID / a účastník atentátu na Reinharda Heydricha / . 24. 5. 2002 – odhalenie pamätníka J. Gabčíka / . 25. 5. 2002 – 8. ročník Memoriálu J. Gabčíka.

Prítlač obálok a lístkov Vojenskej pošty Armády SR vyhotovila 5. kartoreprodukčná základňa Nemšová nákladom po 300 ks v hnedej a oceľovomodrej farbe. Obálky s prítlačou v hnedej farbe boli určené na služobné účely veliteľa a štábu 5. pluku špeciálneho určenia – Žilinského pluku Jozefa Gabčíka. Obálky s prítlačou v modrej farbe a všetky lístky Vojenskej pošty Armády SR boli vydávané účastníkom osláv dňa 24. a 25. 5. 2002. Záujem zo strany účastníkov osláv o lístky Vojenskej pošty Armády SR s príležitostnou poštovou pečiatkou na rovnaké téma bol skutočne veľký…

8. ročník Memoriálu Jozefa Gabčíka dňa 25. 5. 2002

V sobotu dňa 25. 5. 2002 sa konal 8. ročník Memoriálu Jozefa Gabčíka – behu na 12 km cross. Priamo na štadióne 5. pluku špeciálneho určenia – Žilinského pluku Jozefa Gabčíka bola v dobe od 10.00 do 13.00 hod. Rozvinutá príležitostná poštová priehradka pre účastníkov a návštevníkov pretekov. Na záver pretekov - po vyhodnotení najlepších pretekárov, odovzdal akademický sochár Štefan Pelikán vedúcemu Poštového múzea SP, š.p. Banská Bystrica portrét (originál ) Jozefa Gabčíka, ktorý nakreslil ešte ako študent Akadémie výtvarných umení v Prahe v roku 1953 (obr. 6). Uvedený portrét bol použitý na prítlači obálok a lístkov Vo-jenskej pošty Armády SR a súčasne aj na príležitostnej poštovej pečiatke, ktoré boli vydané pri príležitosti osláv troch výročí Jozefa Gabčíka: 90. výročia narodenia, 60. výročia jeho účasti na atentáte a súčasne aj hrdinskej smrti. Rtn. Jozef Gabčík, kpt. In memoriam, ukončil svoj život dňa 18. 6. 1942 v krypte pražského chrámu Cyrila a Metoda vlastnou rukou v situácii, ktorá bola podrobne popísaná v odbornej literatúre.

Jozef Gabčík žil relatívne veľmi krátko - iba 30 rokov. V ťažkých dobách ho jeho presvedčenie priviedlo na cestu, na konci ktorej ako veliteľ skupiny ANTROPID splnil svoju povinnosť vojaka so cťou. V skorých ranných hodinách dňa 29. decembra 1941 boli z lietadla RAF nad okupovaným územím Protektorátu Čechy a Morava vysadené prvé paradesantné skupiny, vyslané londýnskym MNO. Príslušníci týchto skupín boli dobrovoľníci z čs. Brigády vo Veľkej Británii. Ako prvá bola vysadená skupina ANTROPOID, ktorú tvorili rtm. Jozef Gabčík a rtm. Jan Kubiš. Bola to teroristická skupina, ktorej poslaním bolo vykonať atentát na „zastupujúceho ríšskeho protektora“ R. Heydricha. V zložitých podmienkach, v spolupráci s domácim odbojom, atentát uskutočnili 27. 5. 1942. Heydrich zomrel 4. 6. 1942 na následky zranenia, spôsobeného granátom pri atentáte. Za odstráneného Heydricha okupanti až do konca vojny nenašli zástupcu, ktorý by ho „plnohodnotne“ nahradil...

Na úlohu a skutok skupiny ANTROPOID a Jozefa Gabčíka z pred 60-tich rokov môže byť mnoho názorov. Jedno je však isté – atentát na Heydricha bol súčasťou boja proti nemeckému nacizmu, ktorý sa usiloval o likvidáciu celých národov. Bol neoddeliteľnou súčasťou mnohonárodného úsilia a bojov, ktoré boli zavŕšené víťazstvom spojencov v II. Svetovej vojne.

Po zrade Čurdu dňa 18. 6. 1942 došlo k nerovnému boju 7 parašutistov s nacistami v krypte chrámu Cyrila a Metoda na Resslovej ulici v Prahe. Sedem statočných parašutistov sa nevzdalo presile jednotiek SS a bojovali až do posledného náboja. Všetkých sedem výsadkárov zahynulo: J. Bublík, J. Gabčík, J. Hrubý, J.Kubiš, A. Opálka, J. Švarc a J. Valčík. Splnili svoju úlohu v duchu vojenskej prísahy. Zapísali sa tak do histórie ako vzor vojenskej cti, statočnosti a odvahy pre budúce generácie.

V prejave pred odhalením pamätníka J. Gabčíka odznela aj veta: „Na rebríčku hodnôt ľudstva vysoko stojí hodnota preverená časom, že národ, ktorý si nectí činy a hroby svojich predkov nemá nárok na budúcnosť“. Hrdinský čin parašutistov z 27. 5. 1942 by mal byť preto považovaný za neoddeliteľnú súčasť našich dejín.

Meno rtm. Jozefa Gabčíka, kpt. In memoriam, nebolo na Slovensku zabudnuté – je aj v názve 5. pluku špeciálneho určenia – Žilinského pluku Jozefa Gabčíka. Pri príležitosti 90. výročia narodenia a 60. výročia hrdinskej smrti Jozefa Gabčíka po atentáte na Heydricha, mu jeho rodáci, bývalí aj dnešní výsadkári a občania Žiliny odhalili dňa 24. 5. 2002 dôstojný pamätník. Je umiestnený v parku pred vchodom do kasární pluku, ktorý nesie jeho meno. Pripomína skutok muža, ktorý nezaváhal pred nebezpečenstvom a splnil svoje poslanie za cenu aj svojho života. Zahynul v duchu prísahy - v beznádejnej situácii dal prednosť smrti pred zajatím. Česť jeho pamiatke.

Pamätník Jozefa Gabčíka, kpt. In memoriam po jeho odhalení dňa 24. mája 2002 pred vchodom do kasární v Žiline
Pamätník Jozefa Gabčíka, kpt. In memoriam po jeho odhalení dňa 24. mája 2002 pred vchodom do kasární v Žiline

Príležitostná poštová pečiatka, vydaná k odhaleniu pomníka Jozefa Gabčíka Slovenskou poštou, š.p. V spolupráci s Klubom vojenských výsadkárov SR bola kolektívnym dielom min. Troch zanietených ľudí
Príležitostná poštová pečiatka, vydaná k odhaleniu pomníka Jozefa Gabčíka Slovenskou poštou, š.p. V spolupráci s Klubom vojenských výsadkárov SR bola kolektívnym dielom min. Troch zanietených ľudí

Príležitostné priehradkové pracovisko dňa 24. - 25. 5. 2002 zabezpečila pošta Žilina 1 zo Strediska poštovej prevádzky Žilina priamo  v priestoroch prebiehajúcich osláv výročí Jozefa Gabčíka, kpt. In memoriam.
Príležitostné priehradkové pracovisko dňa 24. - 25. 5. 2002 zabezpečila pošta Žilina 1 zo Strediska poštovej prevádzky Žilina priamo v priestoroch prebiehajúcich osláv výročí Jozefa Gabčíka, kpt. In memoriam.

O autogramy od autora pomníka a portrétu J. Gabčíka – akademického sochára Štefana Pelikána mal záujem aj vedúci Poštového múzea SP, š.p. Banská Bystrica PhDr. Štefan Kollár
O autogramy od autora pomníka a portrétu J. Gabčíka – akademického sochára Štefana Pelikána mal záujem aj vedúci Poštového múzea SP, š.p. Banská Bystrica PhDr. Štefan Kollár

Lístok Vojenskej pošty Armády SR, variant vyhotovený v hnedej farbe s podpisom autora pomníka a portrétu na prítlači – akademického sochára Štefana Pelikána.
Lístok Vojenskej pošty Armády SR, variant vyhotovený v hnedej farbe s podpisom autora pomníka a portrétu na prítlači – akademického sochára Štefana Pelikána.

Na záver osláv, po vyhlásení výsledkov 8. ročníka Memoriálu Jozefa Gabčíka 25. 5. 2002, odovzdal akadem. Sochár Štefan Pelikán vedúcemu Poštového múzea SP, š.p. Originál portrétu Jozefa Gabčíka, použitého na prítlačiach a príležitostnej poštovej pečiatke, ktoré vy-hotovil ešte ako študent Akadémie výtvarných umení v Prahe v roku 1953
Na záver osláv, po vyhlásení výsledkov 8. ročníka Memoriálu Jozefa Gabčíka 25. 5. 2002, odovzdal akadem. Sochár Štefan Pelikán vedúcemu Poštového múzea SP, š.p. Originál portrétu Jozefa Gabčíka, použitého na prítlačiach a príležitostnej poštovej pečiatke, ktoré vy-hotovil ešte ako študent Akadémie výtvarných umení v Prahe v roku 1953

Vysadkovi veterani z CR pri slavnostnom nastupe
Vysadkovi veterani z CR pri slavnostnom nastupe

Dvaja veterani z CR v rovnosatach vysadkarov zo 60-tych rokov
Dvaja veterani z CR v rovnosatach vysadkarov zo 60-tych rokov

Odhalenie pamatnika JG riadil prvy velitel Zilinskeho pluku Jozefa Gabcika
Odhalenie pamatnika JG riadil prvy velitel Zilinskeho pluku Jozefa Gabcika

Autor pomnika akad. Sochar Stefan Pelikan s dcerou
Autor pomnika akad. Sochar Stefan Pelikan s dcerou

Znak KVV CR
Znak KVV CR

Veliteľ skupiny ANTROPOID rtm. Jozef Gabčík
Veliteľ skupiny ANTROPOID rtm. Jozef Gabčík

Príslušník skupiny ANTROPOID rtm. Jan Kubiš
Príslušník skupiny ANTROPOID rtm. Jan Kubiš

Klub slovenskych vysadkarov SR
Klub slovenskych vysadkarov SR

Autor : 🕔02.06.2002 📕19.078

Komentáře Disqus

Komentáře Facebook

Sociální sítě

Reklama

Poslední komentáře

 • Kohy Ano spoustu příslušníků policie jen dělalo svojí práci nehledě na ideologii ale spoustu znich bohužel viděli na ideologii i své obohacení a nezdráhali se mučit nevinné popřípadě je střílet mlátit atd . v této situaci je to těžké říct kdo a nebo...

  Bratři Mašínové - fakta · 1 week ago

 • RaS Doporučuji knihu pana Karla Pacnera Atomoví špioni. Je tam velmi podrobně a fundovaně popsáno, jak se ten který stát dobral své jaderné bomby a jak se tomu světové společenství snažilo (neúspěšně) zabránit.

  Operace Opera – předehra · 1 week ago

 • CZjak radiostanice byly však nee v takovém počtu jakým si žádalprolém byl v tom, že v roce 1941 měli pouze velitelské však od Prosince při protiofenzívě měl výhradně každý v 1942 byly již z 82% kvůli i dodávkám spojenců zjisti si informace pro příště a...

  Obranná válka SSSR??? díl 3. · 2 weeks ago

 • jikjik Pokud je mi známo, maršál G.I. Kulik byl náčelníkem správy DRRA dělostřelectva, ne tanků.

  Americké kořeny sovětského tanku T-34 · 2 weeks ago

 • volado1 Sprosti vrahovia,nic ine

  Bratři Mašínové - fakta · 2 weeks ago

 • jikjik 25. ledna 1935 ... V zemi zuřil hlad organizovaný soudruhem Stalinem a jinými soudruhy. - a tím jsem skončil. Dál to nemá cenu číst. 1) Hladomor byl v roce 1933. 2) Stalin se jako jeden z mála staral ten hlad zlikvidovat. 3) Většina zemřelých na...

  Výcvik sovětských letců pro 2. světovou válku · 2 weeks ago

 • jikjik Ano, autor má naprostou pravdu. Sovětská armáda převyšovala německou početně i kvalitou výzbroje. Například tank T34 byl tak dobře pancéřován, že velitel neviděl ven a ani neměl radiostanici. podobně ta skvělá letadla, která sice dosahovala...

  Obranná válka SSSR??? díl 3. · 2 weeks ago

 • R Dobrý den, nevím zda to již někomu dnes pomůže, ale připojím svůj názor. Igor byl veselý a hodný kluk. Osudnou se mu stala láska k jeho psímu kamarádovi, který byl vystrašený pod buňkou a Igor se pro něj vracel z již nastartovaného OT-64. Provádět...

  Úmrtia vojakov OS SR v zahraničných operáciách · 1 month ago

 • seky Článek ucházející, ale je tu jeden obrovský, vemi podstatný nesmysl. Motor V2 rozhodně nevychází z Liberty ani omylem. Nemá ani podobnou koncepci a ani podobný design dílů. Jsou to dva naprosto odlišné motory v každém směru. Ve zkratce:...

  Americké kořeny sovětského tanku T-34 · 1 month ago

 • Patrik Novák Velice poučné čtení. Děkuji

  Českoslovenští letci v polské kampani 1939  · 1 month ago