Main Menu
User Menu

412. samostatná spojovací letka [1945-RRRR]

412th Detached Liaison Aviation Squadron

412. samostatná spojovacia letka

412-я отдельная авиационная эскадрилья связи (412 оаэс)

     
Název:
Name:
412. samostatná spojovací letka
Originální název:
Original Name:
412-я отдельная авиационная эскадрилья связи
Datum vzniku:
Raised/Formed:
10.03.1945
Předchůdce:
Predecessor:
415. samostatná spojovacia letka
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 8. stíhací letecký zbor
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR

Velitel:
Commander:
10.03.1945-DD.MM.RRRR Maľčenko, Michail Fedosievič (Kapitan / Kапитан)
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Polikarpov Po-2
Poznámka:
Note:
- v bojujúcej armáde od 10.03.1945 do 09.05.1945
Zdroje:
Sources:
Zoznam č. 24 samostatných oddielov, letiek, tylových jednotiek a úradov vojenského letectva, ktoré boli súčasťou Bojujúcej armády počas Veľkej vlasteneckej vojny v r. 1941-1945, Príloha smernice generálneho štábu č. 170481 z 1. októbra 1960, (Перечень No.24 отдельных отрядов, эскадрилий, тыловых частей и учреждений военно-воздушных сил, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной воины 1941-1945 гг., Приложение к директиве Генерального штаба от 1 октября 1960 г. № 170481)
URL : https://www.valka.cz/412-samostatna-spojovaci-letka-1945-RRRR-t202053#577090Verze : 1
MOD
Foto zobrazuje pilotov a príslušníkov 412. spojovacej letky po skončení vojny, za nimi Polikarpov Po-2. Uprostred horného radu stojí (v brigadýrke) veliteľ letky kapitán M.F. Maľčenko. Na pravej strane jeho hrude vidieť oba Rady Vlasteneckej vojny, na ľavo má pripnutý Rad Červenej zástavy. Jún 1945, Warnemünde, Nemecko.
https://denascorp.ru/?t=news&menu=70years&id=4300

URL : https://www.valka.cz/412-samostatna-spojovaci-letka-1945-RRRR-t202053#577102Verze : 3
MOD