Drobné úvahy o husitském způsobu boje

Autor: Nimitz / Murphy 🕔︎︎ 👁︎ 35.636

Rozdíly mezi husity a křižáky

Víra

Křižáci byli většinou žoldáci, kteří i po zaplacení neměli větší zájem na vyhrání bitvy. Je zajímal hlavně žold. No a pokud utečou z boje, bude si je někdo chtít najmout pro další tažení. Proto nějaké hrdinné vrhání se do ztraceného boje u nich nemělo žádný význam.

Husité byli hlavně zpočátku upnuti pro víru díky ideologii rovnosti a žádné nadřazenosti. Kromě toho většinou nemohli až na život nic ztratit. Proto v bitvě, která se nevyvíjela pro Husity moc dobře, si průměrní Husité byli až do konce. Nehledě na to, že většina Husitů se velmi dobře znala, takže pokud viděli, že jejich spolubojovník zbaběle utíká, čekal zběhlíka hrozný trest.

Technika

Reklama

Taktika (potažmo I strategie) se od Karla Velikého až po konec 15 století (s nástupem palných zbraní) prakticky vůbec neměnila. Husité začli mimo jiné užívat střelných zbraní v obrovském množství a vozové hradby. (Ta může být považována za velmi primitivní předchůdce obrněných transportérů.) To byly podobné inovace v taktice, jako např. Vyzbrojení letadel či zavedení tanků. Na takovéto změny nebyla tehdejší rytířská vojska schopna se adaptovat. Proto bitvy dopadaly stejně jako bleskové tažení Německa do Francie, kdy Francouzi a Britové bojovali podle směrnic z 1. svět. Války. Zkrátka většina husitských bitev vypadala, jako souboj raně středověkého vojska s vojskem z 15. stol.

Spanilé jízdy

Zde je opravdu těžké a neobjektivní rozhodování. Je to stejné, jako křížové výpravy do Palestiny. V křesťanském světě vládne názor, že samozřejmě šířili víru. (Což je pravda.) Naopak Muslimové si přirozeně myslí, že jen plenili a zabíjeli. (To je také pravda.) Takže, pokud se zeptáme německého historika odpoví: smrt a drancování. Český historik: víra o osvobození obyvatelstva. A oba mohou mít pravdu.

Způsob boje

aneb vysvětlení, proč Husité tak snadno vyhrávali nad Křižáky na bitevním poli.

Vezmeme si pro příklad takový způsob boje, který je pro tyto boje nejtypičtější. Tedy: husitská vojska jsou zformována do vozové hradby, mají připraveny všechny palné zbraně do palných postavení a jsou připraveni na vozech a v záloze. Naopak Křižáci jsou na koních v plné zbroji připraveni vyrazit do útoku.

Boj začíná. Křižáci se rozjedou a jakmile se přiblíží na dostatečnou vzdálenost, husitské palné zbraně vystřelily. Samozřejmě se po takovéto salvě bojiště neproměnilo v jatka a měla spíše psychologický efekt, ale přesto měli Husité 1. šanci zabít Křižáka. (1:0) Křižáci se dále přibližují a postupně se střílí ze všech střelných zbraní. Jakmile rytíř přijíždí k vozům, může protivníka zasáhnout svým kopím. 1:1. Okamžitě ale mohli být strhnuti z koně sudlicemi. (2:1) Rytíři neměli možnost nájezd opakovat, protože následovali další řady rytířů. Proto museli odhodit kopí a sáhnout pro další zbraň, což byl většinou meč. Nyní Husité měli možnost znovu zasáhnout Křižáka, zatímco se on snažil vyprostit meč z pochvy. (3:1) Protože ale meč byl moc krátký na to, aby s ním ohrozil Husity na vozech, měl výběr ze 2 možností. Buď se otočit k vozům tak, aby jej chránil štít, pak ale neměl možnost zaútočit, protože stále nemohl dosáhnout na obránce. Jen se vystavil nebezpečí, že dřív nebo později bude zasažen. (4:1) Druhá možnost spočívala v natočení koně k vozům tak, aby mohl mečem zaútočit. Nyní sice mohl protivníka zasáhnout (4:2), zároveň však neměl velkou šanci se bránit a mohl být tedy zasažen. (5:2) Avšak Husité mohli ustoupit až na opačnou stranu vozu tak, aby mohli být od útočníků co nejdále. Pak délka meče nestačila a naopak Husita mohl sudlicí pohodlně útočit. Tedy ani toto postavení nebylo pro Křižáka moc výhodné. Samozřejmě se poměr možností útoků mohl v závislosti na různých okolnostech měnit, faktem ale zůstává fakt, že v obrovské většině případů měli Husité větší možnosti zasáhnout protivníka, než jejich protivníci.

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více