Main Menu
User Menu
Reklama

410. středisko radiolokačního průzkumu Lažany [1995-1997]

410th Radar Surveillance Centre Lažany

     
Název:
Name:
410. středisko radiolokačního průzkumu Lažany
Originální název:
Original Name:
410. středisko radiolokačního průzkumu Lažany (41. rtb)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.1995
Předchůdce:
Predecessor:
410. středisko radiolokačního průzkumu Lažany
Datum zániku:
Disbanded:
30.09.1997
Nástupce:
Successor:
11. středisko radiolokačního průzkumu
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.01.1995-30.09.1997 41. radiotechnická brigáda Chomutov
Dislokace:
Deployed:
01.01.1995-30.09.1997 Lažany, radiolokační stanoviště

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.01.1995-30.09.1997 Rota průzkumu vzdušného prostoru Lažany
01.01.1995-30.09.1997 Uzel zabezpečení Naváděcího stanoviště Lažany (NS-1)

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
Od 01.01.1995 byl zrušen "mezistupeň" Skupina radiolokačního průzkumu a uvědomování a všechna Střediska radiolokačního průzkumu (StřRLPz=prapory) přímo podřízena velení radiotechnické brigády
Zdroje:
Sources:
www.vojenstvi.cz, ISSN 1802-1514
Vobecký, Ing. Jiří (major), Kolek, Ing. Jiří (major): Radiotechnické vojsko - K 50. výročí vzniku; MO ČR-AVIS (Praha 2000)
České letectva a PVO č.1/94 "Na prahu změn - Organizační struktura 4. sboru PVO k 01.01.1994"
Vlastní archiv
URL : https://www.valka.cz/410-stredisko-radiolokacniho-pruzkumu-Lazany-1995-1997-t187957#546310Verze : 2
Reklama