Main Menu
User Menu
Reklama

41. dělostřelecká brigáda [1914-1919]

41. Feldartillerie -Brigade

41.Feldartillerie-Brigade
41. brigáda poľného delostrelectva


Sídlo jednotky:


1914 - Deutsch-Eylau (Ilawa, Poľsko)


Podriadené jednotky:1. Westpreußisches Feld-Artillerie-Regiment Nr.35
Pluk poľného delostrelectva (1. západopruský) č. 35


3. Ostpreußisches Feld-Artillerie-Regiment Nr.79
Pluk poľného delostrelectva(3. západopruský) č. 79


Nadradené stupne:


1914
8. Armee - 8. armáda
XX. Armee-Korps - XX. armádny zbor
41.Division - 41. divíziaVeliteľ:Zdroje:


wiki.genealogy.net


http://www.tulipacademy.org/gew/ddhob/
URL : https://www.valka.cz/41-delostrelecka-brigada-1914-1919-t65259#232383Verze : 0
MOD
Reklama