Main Menu
User Menu

40mm automatický granátomet AGS-40 Balkan

40 mm Automatic Grenade Launcher AGS-40 Balkan

40-мм автоматический гранатомёт АГС-40 Балкан

     
Název:
Name:
40mm automatický granátomet AGS-40 Balkan
Originální název:
Original Name:
40-мм автоматический гранатомёт АГС-40 Балкан
Kategorie:
Category:
automatický granátomet
Výrobce:
Producer:
DD.MM.2008-DD.MM.RRRR Sdružení pro výzkum a výrobu "Pribor", Moskva /
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnost nenabité zbraně:
Weight Unloaded:
18 1) kg
Ráže:
Calibre:
40 mm
Náboj:
Cartridge:
40mm granát 7P39 / 40 mm 7P39 grenade
Délka:
Length:
? mm
Délka hlavně:
Barrel Length:
400 mm
Kapacita zásobníku:
Magazine Capacity:
rozpadající se pás se 40 granáty / 40 grenade disintegrating belt
Výkony:
Performance:
 
Rychlost střelby:
Rate of Fire:
400 ran/min
Úsťová rychlost:
Muzzle Velocity:
240 m/s
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
1) 32 kg včetně trojnožky

maximální dostřel: 2 500 m

index GRAU: 6G27
Zdroje:
Sources:
ru.wikipedia.org
www.armyrecognition.com
topwar.ru
https://vpk.name/library/f/ags-40.html

URL CZ: https://www.valka.cz/40mm-automaticky-granatomet-AGS-40-Balkan-t81882#650811Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/40-mm-Automatic-Grenade-Launcher-AGS-40-Balkan-t81882#650811Version : 0
MOD
Vedecko-výrobné centrum "Pribor" oficiálne predstavilo nový 40 mm automatický granátomet na výstave IDEX-2009 v Abu Dhabí(SAE). Nový granátomet má väčší dostrel a viac ako 2-násobný účinok v cieli ako súčasné 30 mm granátomety.


Balkan vychádza z podstaty 40 mm granátometu TKB-0134 "Kozlik" (ТКБ-0134 "Козлик"), zavedeného v r. 1980. Konštruktéri si určili za cieľ zvýšiť dostrel a efektívnosť streľby voči zavedenému 30 mm AGS - 17 "Plamja". Balkan prevzal od svojho predchodcu beznábojnícovú schému 40 mm granátu, kde zadná časť plášťa tvorí neoddeliteľnú nábojnicu. Na dne granátu sú 4 kruhové kanály pre výtok plynov s prachovej nálože.


V roku 2008 prebehli štátne skúšky na 6 ks prototypovej sérii, rok zavedenia do výzbroje nie je určený, predpokladá sa zavedenie v najbližších rokoch.TTD
kaliber: 40 mm
režim činnosti: automatický granátomet
váha na podstavci: 32 kg
váha bez podst. s 20 gr. v zásobníku: 14 kg
efektívna diaľka streľby: 2500 m
kadencia: 400 výstrelov /min.
typ náboja: 40 mm granát 7P39
hlavný zameriavač: optický lineárny s refl. hranolom
pomocný: mechanickýzdroj:
https://lenta.ru/news/2009/02/26/balkan/

40mm automatický granátomet AGS-40 Balkan - Balkan s otkrytým zásobníkom
zdroj:https://world.guns.ru/grenade/gl49-r.htm

Balkan s otkrytým zásobníkom
zdroj:https://world.guns.ru/grenade/gl49-r.htm

40mm automatický granátomet AGS-40 Balkan - Balkan na podstavci zo sedačkou obsluhy
zdroj: tamtiež

Balkan na podstavci zo sedačkou obsluhy
zdroj: tamtiež

URL CZ: https://www.valka.cz/40mm-automaticky-granatomet-AGS-40-Balkan-t81882#300227Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/40-mm-Automatic-Grenade-Launcher-AGS-40-Balkan-t81882#300227Version : 0
6G27 Balkan
40mm automatický granátomet AGS-40 Balkan - kruhový zásobník s 20 granátmi 7P39
zdroj:https://world.guns.ru/grenade/gl49-r.htm

kruhový zásobník s 20 granátmi 7P39
zdroj:https://world.guns.ru/grenade/gl49-r.htm

40mm automatický granátomet AGS-40 Balkan - 40 mm beznábojnicový granát 7
p27 v reze / dno granátu zo 4 tryskami, v strede je roznetka
zdroj: tamtiež

40 mm beznábojnicový granát 7
p27 v reze / dno granátu zo 4 tryskami, v strede je roznetka
zdroj: tamtiež

URL CZ: https://www.valka.cz/40mm-automaticky-granatomet-AGS-40-Balkan-t81882#300232Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/40-mm-Automatic-Grenade-Launcher-AGS-40-Balkan-t81882#300232Version : 0
střelba z AGS-40 Balkan
soldat.pro

URL CZ: https://www.valka.cz/40mm-automaticky-granatomet-AGS-40-Balkan-t81882#650812Verze : 1
URL EN: https://www.armedconflicts.com/40-mm-Automatic-Grenade-Launcher-AGS-40-Balkan-t81882#650812Version : 0
MOD