Main Menu
User Menu

406 mm L/45 kanon Mark 1

16"/45 Gun Mark 1

     
Název:
Name:
406 mm L/45 kanon Mark 1
Originální název:
Original Name:
16"/45 Gun Mark 1
Výrobce:
Producer:
?
Období výroby:
Production Period:
DD.08.1913-DD.MM.RRRR ?
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
?
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.RRRR ?
Použití:
Use:
2-hlavňové věže na lodích třídy Colorado / Two-gun turrets on Colorado class
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnost:
Weight:
106955 1) kg
Ráže:
Calibre:
406,4 mm
Náboj:
Cartridge:
406 x 1435 mm
Délka hlavně:
Barrel Length:
18288 mm
Celková délka:
Overall Length:
18694 mm
Používaná munice:
Ammo Used:
Mark 3 (průbojný)
Výkony:
Performance:
 
Maximální dostřel:
Maximum Range:
31,4 km
Rychlost střelby:
Rate of Fire:
1,5 ran/min
Úsťová rychlost:
Muzzle Velocity:
771.8 m/s
Poznámka:
Note:
1) se závěrem
bez závěru: 104756 kg
Zdroje:
Sources:
http://www.navweaps.com/Weapons/WNUS_16-45_mk1.php
.
URL : https://www.valka.cz/406-mm-L-45-kanon-Mark-1-t31760#557875Verze : 0
MOD

16"/45 Mark 1


ve službě od roku 1921


První 16-tipalcové námořní dělo amerického námořnictva. Návrh konstrukce rozpracován v roce 1913, po dělostřeleckých zkouškách v červenci 1914 provedeny dílčí změny. Do výzbroje schváleno v roce 1917, celkem bylo vyrobeno asi 40 kusů. V průběhu modernizace bitevních lodí třídy Colorado ve 30.letech byla děla přestavěna na verze 16"/45 Gun Mark 5 nebo 16"/45 Gun Mark 8.


TTD děla:
Délka vývrtu: 15,668 m
Vývrt: 96-ti drážkový se stoupajícím závitem RH 1 in 50 až 1 in 32 2)
Objem komory: 385,3 dm3
Hnací slož: 267,6 kg NC
Úsťová rychlost: 792 m/s
Dostřel: 31.360 m / 30°
Průraznost:
- vertikální pancíř: 292 mm /18,2 km
- horizontální pancíř: ? mm
Rychlost střelby: 1,5 rány/min


Munice:
Mark 3 (APC): délka 162,6 cm, hmotnost 957,1 kg, nálož 31,6 kg


Lafetace:
Typ: dvojdělová věž
Hmotnost: cca 910 tun
Ovládání: elektrohydraulické 4)
Elevace: -4° až +30°
Odměr: max. +/- 150°


Uživatelé:
US Navy třída Colorado


2) některé hlavně byly vyvrtány se stejnoměrným závitem RH 1 in 32
3) údaje platné pro APC granát
4) pohyb věže zajišťoval motor o výkonu 50 hp pohánějící hydraulická zařízení. Kromě něj byly ve věži přítomny pro každou hlaveň další pomocné motory zajišťující elevaci děl (50 hp), nabíjení(90 hp), vyvážení granátů (35 hp) a hnacích náloží (7,5 hp)


Zdroj: archiv autora ...
URL : https://www.valka.cz/406-mm-L-45-kanon-Mark-1-t31760#114680Verze : 1
16"/45 Gun Mark 1


Zdroj: archiv autora ...

406 mm L/45 kanon Mark 1 - Pohled na čelní věže bitevní lodě USS Colorado s děly 16˝/45 Mark 1, dvacátá léta 20. století

Pohled na čelní věže bitevní lodě USS Colorado s děly 16˝/45 Mark 1, dvacátá léta 20. století
URL : https://www.valka.cz/406-mm-L-45-kanon-Mark-1-t31760#114682Verze : 1