Main Menu
User Menu

400 Express

400 Express


Zastaralý RU lovecký náboj z roku 1883 - 84. Náboj se vyráběl i pod metrickým označením 10 x 60 R Express. Náboj na snímku vyrobil po 1. svět. válce Bratislavský závod přejmenovaný na Jiří Roth, viz dnové značení se zachovaným katalogovým číslem. Vpravo je náboj 7,92 x 57, foto autor.


Pramen: A. Andersen, V. Andresen, T. Stromstad „Cartridge Cases“ nákladem vlastním, Norsko 1995.
URL : https://www.valka.cz/400-Express-t125908#427328Verze : 0