Dějiny bleskové války

Autor: Pavel Koudelka 🕔︎︎ 👁︎ 25.799

2. světová válka: „zlatý věk“ Blitzkriegu

Nástup totalitních režimů v řadě evropských států během meziválečného období dával tušit, že 1. světovou válkou válečné běsnění v Evropě neskončilo. Po hravých 20. letech, rázně přerušených hospodářskou krizí, nastala chmurná 30. léta, poznamenaná vzrůstem moci autoritářských ideologií. Politika evropských států se radikalizovala, až nakonec napětí vyústilo v nový celosvětový konflikt.

2. světovou válku lze rozdělit do dvou základních fází. První fáze války je ve znamení drtivých vojenských úspěchů Německa. Následujícího roku po útoku na Polsko německá vojenská mašinérie dobyla Belgii, Nizozemí, Francii, Dánsko, Norsko a některé balkánské státy. Na evropském kontinentě Třetí říši vzdorovala jen Velká Británie. Další boje se odehrávaly v severní Africe, kde Němci bojovali po boku Italů opět proti Britům. 22. června 1941 Německo napadlo svého dosavadního spojence, Sovětský svaz, který se ale ukázal být příliš velkým soustem, nehledě na to, že se proti Německu postavily i Spojené státy americké.

Reklama

Na přelomu let 1942 a 1943 vstoupila válka po vylodění západních spojenců v severní Africe a po porážce Němců u Stalingradu do své druhé fáze, kdy strategickou iniciativu převzali protivníci mocností Osy. V roce 1943 se Britové a Američané vylodili v Itálii a rok nato ve Francii, zatímco od východu postupovala Rudá armáda. Dobytím Berlína v roce 1945 padla Hitlerova „tisíciletá“ Třetí říše a zanedlouho tato válka, jež si vyžádala 55 miliónů obětí, skončila.

Jestliže v meziválečná době koncepce bleskové války vznikla, můžeme s jistotou prohlásit, že 2. světová válka byla jejím vyvrcholením. Rozsáhlé bojové operace tanků, motorizované pěchoty a letectva nebyly nikdy tak rozsáhlé ani tak úspěšné, jako právě za 2. světové války, zejména v její první fázi.

V průběhu války nedošlo k žádným zásadním změnám této taktiky. Řada zemí však pod dojmem vojenských úspěchů Německa začala zřizovat své vlastní samostatné obrněné síly. Velká Británie po bolestných zkušenostech z akcí ve Francii opustila své dosavadní představy, stejně tak SSSR v reakci na plán Barbarossa. Naopak USA měly výhodu, neboť při prvním bojovém střetnutí s německou armádou už mohly navázat na zkušenosti svých spojenců. V průběhu války si však všichni účastníci evropských bojů 2. světové války tento druh boje „osedlaly“ natolik, že až do současnosti nikdo nepřišel s ničím lepším. Závěr války, kdy došlo k použití nukleárních zbraní, sice dával tušit, jak by mohlo vypadat budoucí válčiště, k žádné jaderné válce ale naštěstí nikdy nedošlo, a tak se veškeré poválečné konflikty přísně vedly konvenčními zbraněmi za použití konvenční taktiky.

Během 2. světové války se spektrum zbraní obohatilo o skupinu technicky velice moderních typů, mezi něž patří jaderné zbraně, řízené střely nebo dalekonosné rakety. Z hlediska naší práce jsou však důležitější zbraně přímo se dotýkající bleskové války.

Pěchota konečně dostala v podobě tzv. Útočné pušky zbraň slučující vysokou rychlost střelby samopalu s přesností a účinností opakovačky. Objevilo se také řešení problému ochrany pěchoty před nepřátelskými tanky - raketová střela se speciálně tvarovanou náloží nahradila předválečné protitankové pušky.

V oboru letectví se za 2. světové války odehrál významný posun od letadel s pístovými motory k letounům s motory reaktivními. Současně se zvýšila rychlost, a to i vrtulových letadel, zesílila výzbroj, obohacená o nový prvek - rakety. Na konci války zejména němečtí konstruktéři vymýšleli na svou dobu velice novátorské stroje, z nichž se ale jen málo skutečně dostalo do boje, natož na bojiště. Němci už v té době experimentovali s letadly koncepce VTOL (letadla s kolmým startem a přistáním), snad i s myšlenkou létajících talířů. Dodejme, že za této války došlo k prvnímu praktickému použití vrtulníků, a to v obou znepřátelených táborech.

Ještě větší skok než letecká technika zaznamenala obrněná vozidla. Zde po celou dobu války drželi prim Sověti, kterými zdatně konkurovali Němci, zatímco západní Spojenci zůstali v trapném závěsu. Západním pohledem na tanky značně otřáslo zejména německé tažení do SSSR, když se ukázalo, že se nejmodernější sovětské tanky dokázaly naprosto hladce vypořádat s tehdy standardními německými stroji. Němci přišli s odvetou v podobě nových vynikajících tanků, ale na spojeneckou početní převahu to nemohlo stačit. Vývoj obrněné techniky za 2. světové války byl charakterizován také vznikem nových kategorií vozidel, stíhačů tanků a samohybných děl, velké změny se udály rovněž v oboru protitankových zbraní, když se ukázalo, že dosavadní prostředky nestačí na pancíře nejnovějších tanků.

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více