Main Menu
User Menu

40. horský pěší pluk Simancas [1935-1943]

40th Mountain Infantry Regiment of the Simancas

Regimiento de Infantería de Montana Simancas nº40


     
Název:
Name:
40. horský pěší pluk Simancas
Originální název:
Original Name:
Regimiento de Infantería de Montaña Simancas nº 40
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.1935
Předchůdce:
Predecessor:
8. myslivecký prapor Simancas 1)
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.1943
Nástupce:
Successor:
4. pěší pluk Simancas
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.1935-DD.MM.RRRR Zmiešaná brigáda Asturias
DD.MM.RRRR-DD.MM.1943 ?
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.1935-DD.MM.RRRR Gijón, kasárne Simancas /
DD.MM.RRRR-DD.MM.1943 ?, ? /

Velitel:
Commander:
DD.MM.1935-21.08.1936 Pinilla Barceló, Antonio (Colonel)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

DD.MM.1935-DD.MM.1943 Velenie
DD.MM.1935-DD.MM.1943 ?
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Vznešený (El Distinguido)
Vyznamenání:
Decorations:

DD.MM.1936

Vojenská medaile
Military Medal
Medalla Militar
-

DD.MM.1936

Královský a vojenský řád Svatého Ferdinanda - vojenská medaile
Royal and Military Order of Saint Ferdinand - Military Medal
Real y Militar Orden de San Fernando
-

Poznámka:
Note:
1) Rozpustený roku 1931
Zdroje:
Sources:
www.reocities.com

40. horský pěší pluk Simancas [1935-1943] - 1936

1936
URL : https://www.valka.cz/40-horsky-pesi-pluk-Simancas-1935-1943-t107059#381690Verze : 6
MOD
Pluk povstal v objekte svojich kasární proti II republike a svoje postavenie v nich držal v čase od 20.7.1936 až do 21.8.1936, kedy bol objekt obsadený riepublikánskymi poriadkovými silami a baníckymi polovojenskými oddielmi.
Hrdinský odpor pluku, ktorý bránil kasárne s nedostatkom potravín, vody bol napokon zlomený 21.8.1936.

Tento objekt držal iba za pomoci delostrelectva krížniku Almirante Cervera.

Následne sa pluk presúva do Ovieda, ktoré hrdinsky bráni po celú dobu obliehania republikánskymi silami až do doby kedy je front prelomený Nárdným vojskom s ktorým sa v neskorśom čase podieľa na bojoch frontu Teruel.

Osudy niektorých príslušníkov tohto pluku počas bojov o kasárne:

Počas bojov o kasárne padli alebo boli zavraždení:

plk. pechoty: Antonio Pinilla Barceló
pplk.: Inocente Suárez Palacios
mjr.: Antonio Arayalar Almazán
kpt.: Daniel Herrera Merino, Mariano Royo-Villanova Morales, Arturo García Monteira, Cayetano Carrasco Gragera, Benito Palacios Rodríguez
por.: Rafael Arroyo Fernández, Segundo Arroyo Fernández, Gregorio Santos Novoa, Eladio Minguez García, Arturo Ruiz Santa-Olalla, Vicente Tur Guasch, Godofredo Santa Clara N
práp.: Benigno Bahillo, José Munoz Fernández, Fernando Martínez Gómez, José Badía Predisa y Aurelio Zamora Balbás

por. Juan Martín Pérez spáchal sebevraždu počas obleženia

kpt. Nemesio Gómez Domínguez zahynul pri bombardovaní

por. Enrique Yánez Abad bol zranený pri atentáte 14.7.1936, bol vyvlečený z nemocnice a uväznený v Tudela Veguín a napokon zastrelený v Colunga.

por. Antonio Gallego Serrano sa nachádzal v čase obliehania v národnej zóne, kde sa pridal k jednotkám a padol v následných bojoch.

Títo príslušníci pluku padli do zajatia republikánov:

práp.: José Morilla Morales a Eloy Medina Peral (druhý bol zachránený Nárdoným vojskom po tom, ako bol znovu obsadený Gijón)


Títo príslušníci sa nachádzali v národnej zóne, alebo sa im podaril prechod do oblasti ovládanej Národným vojskom:

kpt. Eduardo de Castro Tuya.
por.: Juan Villasante Alonso, Julián García Suils, Francisco Ramírez Losada.
práp.: Gabriel Martínez de la Huerga, Felipe Campos Chas, Ramón Padilla Trujillo, Eladio Hernández Crespo, Gregorio Sánchez Navajas, Eulogio Ferreiro Rodríguez, José Fernández Garea.
kpt. zdravotníctva: Dr. Luis Clemente Ortega Gordejuela.


plk. Antonio Pinilla Barceló bol po príchode Národného vojska dekorovaný stuhou San Fernando pre jednotlivca a pluk Stuhou San Fernando kolektívnou.


zdroj
J. Alonso Bonet,: Simancas. Epopeya de los cuarteles de Gijón, Gijón, Ayuntamiento de Gijón
www.reocities.com
El Cuerpo de Oficiales en la GCE. 1936-1939. str. 354-355
URL : https://www.valka.cz/40-horsky-pesi-pluk-Simancas-1935-1943-t107059#381692Verze : 1
MOD