40-82 Winchester

40 - 82 - 260 Winchester


Původně černoprachý americký lovecký náboj z roku 1885. Náboj přežil přechod do éry bezdýmného prachu, ale přestal se vyrábět kolem roku 1930 a dnes je zcela zastaralý. Střela 16,85 g má úsťovou rychlost 453 m/sec. Náboj na snímku vyrobila firma Winchester Repeating Arms, New Haven, Connecticut, USA.(W.C.F. = Winchester Center Fire). Vpravo je náboj 7,92 x 57, foto autor.


Pramen: J. Hýkel, V. Malimánek „Náboje do ručních palných zbraní“ Naše vojsko Praha 1998 A. Andersen, V. Andresen, T. Stromstad „Cartridge Cases“ nákladem vlastním, Norsko 1995.
URL : https://www.valka.cz/40-82-Winchester-t125974#427459 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více