Main Menu
User Menu
Reklama

40-82 Winchester

40 - 82 - 260 Winchester


Původně černoprachý americký lovecký náboj z roku 1885. Náboj přežil přechod do éry bezdýmného prachu, ale přestal se vyrábět kolem roku 1930 a dnes je zcela zastaralý. Střela 16,85 g má úsťovou rychlost 453 m/sec. Náboj na snímku vyrobila firma Winchester Repeating Arms, New Haven, Connecticut, USA.(W.C.F. = Winchester Center Fire). Vpravo je náboj 7,92 x 57, foto autor.


Pramen: J. Hýkel, V. Malimánek „Náboje do ručních palných zbraní“ Naše vojsko Praha 1998 A. Andersen, V. Andresen, T. Stromstad „Cartridge Cases“ nákladem vlastním, Norsko 1995.
URL : https://www.valka.cz/40-82-Winchester-t125974#427459Verze : 0
Reklama