Main Menu
User Menu
Reklama

4. výcvikové středisko letectva [1951-1953]

4th Air Force Training Centre

     
Název:
Name:
4. výcvikové středisko letectva
Originální název:
Original Name:
4. výcvikové středisko letectva
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.05.1951
Předchůdce:
Predecessor:
4. letecký náhradní pluk
Datum zániku:
Disbanded:
01.01.1953
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.05.1951-01.01.1951 3. letecká technická divize
Dislokace:
Deployed:
01.05.1951-DD.08.1951 Poprad, kasárny /
DD.08.1951-01.01.1953 Kežmarok, kasárny /

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Poznámka:
Note:
01.05.1951-DD.08.1951 VÚ 7465 Poprad
DD.08.1951-01.01.1953 VÚ 7465 Kežmarok
Zdroje:
Sources:
ŠTAIGL, Jan – MINAŘÍK, Pavel: Dislokácia a krycie čísla jednotiek, útvarov a zariadení čs. armády a vojsk ministerstva vnútra na Slovensku 1945 – 1992. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2014, 495 s., zozn. ISBN 978-80-89523-30-6
URL : https://www.valka.cz/4-vycvikove-stredisko-letectva-1951-1953-t187102#544823Verze : 0
MOD
Pro 4. výcvikové středisko letectva
Nařízením MNO-VL čj. 0044294/VL 1952 byly pro r. 1952 stanoveny počty osob - podle
Tabuky mírových počtů (TMP) :


- Důstojníci: 58
- Poddůst. z povolání : 15
- Poddůst. zákl. služby: 88
- Mužstvo zákl. služby: 75
Vojáci celkem: 236
Občanští zaměstnanci: 30
Celkem: 266 osob


Zdroj: Vojenský historický archiv Praha
(kopie přílohy nařízení A3)
URL : https://www.valka.cz/4-vycvikove-stredisko-letectva-1951-1953-t187102#383632Verze : 0