Main Menu
User Menu
Reklama

4. rota [1954-1962]

4th Company

     
Název:
Name:
4. rota
Originální název:
Original Name:
4. rota
Datum vzniku:
Raised/Formed:
10.02.1954
Předchůdce:
Predecessor:
20. pohotovostní úderná rota
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1962
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
10.02.1954-01.10.1962 2. motomechanizovaný prapor
Dislokace:
Deployed:
10.02.1954-01.10.1962 Košice, kasárny /

Velitel:
Commander:
10.02.1954-01.10.1962
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
10.02.1954-01.10.1962 VÚ 7649 Košice
Zdroje:
Sources:
Jan Štaigl: Vznik, vývoj a činnosť vojsk vnútornej stráže na Slovensku, Vojenská história 4/1998
Archív MV SR Nitrianska Streda, f. 7649, k.1, sp. taj.1953, čj. 039/0S-14-53, 0092-OS-53
URL : https://www.valka.cz/4-rota-1954-1962-t185365#541021Verze : 1
MOD
Reklama