4. policejní divize tankových granátníků SS [1943-1945]

4th SS Police Tank Grenadier Division / 4. SS-Polizei-Panzergrenadier-Division
     
Název:
Name:
4. policejní divize tankových granátníků SS 4th SS Police Tank Grenadier Division
Originální název:
Original Name:
4. SS-Polizei-Panzergrenadier-Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
22.10.1943
Předchůdce:
Predecessor:
Policejní divize tankových granátníků SS SS Police Tank Grenadier Division
Datum zániku:
Disbanded:
08.05.1945
Nástupce:
Successor:
- -
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
22.10.1943-DD.12.1943 LVI. tankový sbor
DD.12.1943-DD.01.1944 Velitelství Soluň-Egejské moře
DD.01.1944-DD.08.1944 Ob. Feld-Kdtr.395
DD.08.1944-DD.09.1944 XXII. horský armádní sbor
DD.09.1944-DD.10.1944 XXIX. armádní sbor
DD.10.1944-DD.11.1944 LVII. tankový sbor
DD.11.1944-DD.12.1944 IV. tankový sbor SS
DD.12.1944-DD.01.1945 Kirchnerova skupina
DD.01.1945-DD.02.1945 IV. tankový sbor SS
DD.02.1945-DD.03.1945 XXXIX. tankový sbor
DD.03.1945-DD.04.1945 VII. tankový sbor
DD.01.1945-08.05.1945 Sbor Hela
22.10.1943-DD.12.1943 LVI Tank Corps
DD.12.1943-DD.01.1944 Velitelství Soluň-Egejské moře
DD.01.1944-DD.08.1944 Ob. Feld-Kdtr.395
DD.08.1944-DD.09.1944 XXII. horský armádní sbor
DD.09.1944-DD.10.1944 XXIX. armádní sbor
DD.10.1944-DD.11.1944 LVII. tankový sbor
DD.11.1944-DD.12.1944 IV. tankový sbor SS
DD.12.1944-DD.01.1945 Kirchnerova skupina
DD.01.1945-DD.02.1945 IV. tankový sbor SS
DD.02.1945-DD.03.1945 XXXIX. tankový sbor
DD.03.1945-DD.04.1945 VII. tankový sbor
DD.01.1945-08.05.1945 Sbor Hela
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?

Velitel:
Commander:
22.10.1943-19.04.1944 Bock, Friedrich Wilhelm (SS Oberführer)
19.04.1944-DD.05.1944 Wagner, Jürgen (SS-Brigadeführer und Generalmajor der Waffen-SS)
DD.05.1943-05.07.1944 Bock, Friedrich Wilhelm (SS Oberführer)
05.07.1944-22.07.1944 Vahl, Herbert Ernst (SS-Brigadeführer und Generalmajor der Waffen-SS)
23.07.1944-16.08.1944 Schümers, Karl (SS Standartenführer)
18.08.1944-22.08.1944 Dörner, Helmut (SS Oberführer)
22.08.1944-28.11.1944 Schmedes, Fritz (SS-Brigadeführer und Generalmajor der Waffen-SS)
28.11.1944-01.03.1945 Harzer, Walter (SS Standartenführer)
01.03.1945-DD.03.1945 Göhler, Fritz (SS Standartenführer)
DD.03.1945-08.05.1945 Harzer, Walter (SS Standartenführer)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
22.10.1943-01.01.1944 Kordts, Helmut (SS Hauptsturmführer)
01.01.1944-DD.MM.1945 Radtke, Wilhelm (SS Obersturmbannführer)
DD.MM.1945-DD.MM.1945 Kleine, Otto (Major)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
22.10.1943-08.05.1945 Divizní jednotky SS 4
22.10.1943-08.05.1945 SS Divison Units 4
Čestný název:
Honorary Name:
-
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
Tessin, Georg - Kannapin, Norbert: Waffen-SS und Ordnungspolizei im Kriegseinsatz 1939-1945, Biblio Verlag, Osnabrück 2000
Georg TESSIN: Verbände und Truppen der deutschen Wehrmacht und Waffen SS im Zweiten Weltkrieg 1939-1945. Zweiter Band: Die Landstreitkräfte 1-5, Verlag E. S. Mittler & Sohn GmbH, Frankfurt/Main
www.lexikon-der-wehrmacht.de
www.axishistory.com
cs.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/4-policejni-divize-tankovych-granatniku-SS-1943-1945-t82#436077 Verze : 2
4. SS-Polizei-Panzergrenadier-Division
URL : https://www.valka.cz/4-policejni-divize-tankovych-granatniku-SS-1943-1945-t82#2576 Verze : 0
4. SS PanzerGrenadier Division Polizei byla zformována v říjnu 1940 z příslušníků Ordnungspolizei (klasické policie) naverbovaných do armády.


Byla používána k okupační správě v Polsku, poté byla přesunuta do Francie jako rezervní jednotka při útoku na západ. Podílela se též na bojích na východní frontě.


Poté byla přeložena na Balkán, v roce 1943, s cílem bojovat proti partyzánům.


Na začátku roku 1945 byla odeslána do Polska. Některé jednotky bojovaly v Berlíně, zbytek se vzdal americké armádě.
URL : https://www.valka.cz/4-policejni-divize-tankovych-granatniku-SS-1943-1945-t82#756 Verze : 0
HISTORIE (obsáhlejší verze než ta Adminova Wink )


Tato divize, jak již její označení napovídá, byla tvořena příslušníky pořádkové policie (Ordnungspolizei) a její zformování inicioval Hitler rozkazem z 18.září 1939. 15,803 příslušníků Ordnungspolizei bylo povoláno, aby naplnily stav této nové divize a prošli výcvikem u Truppen-Übungsplatz Wandern pod velením SS-Obergruppenführer und Generalleutnant der Polizei Karl von Pfeffer-Wildenbrucha. V té době však divize nepředstavovala elitní jednotku a ani její výzbroj nedosahovala standardu jiných divizí Waffen SS. Rovněž po příslušnících této divize nebylo požadováno, aby prošly intenzivním psychickým a fyzickým výcvikem, praktikovaným u jiných SS divizí. Po ukončení výcviku byla divize přesunuta na západ k Západnímu valu do oblasti Neu Breisach-Neuenburg Waldkirch- Emmendingen.
Při invazi do Francie byla divize držena v záloze u Reutlingenu a Tübingenu, zatímco Liebstandartdte Adolf Hitler čekala na Holandských hranicích na moment, kdy výsadkové a pozemní jednotky prolomí obranné linie. "Policejní" divize se do akce zapojila z 9. na 10.června, kdy zahájily přechod přes řeku Aisne, Ardenský kanál a po několika bojůvkách vyrazila směrem k oblasti Argonského lesa. Zde se střetla s zadními voji francouzských jednotek a dále postupovala kupředu s cílem obsadit město Les Islettes, odkud byla 20.července 1940 stažena z linie. Ve Francii setrvala divize do 27.června a poté se přesunula do Východního Pruska.
Opět, v době když byla přidělena skupině armád "Sever" při počáteční fázi operace Barbarossa, byla divize opět držena jako záloha. Brzy byla poslána do akce u Lugy. Zde společně s 269.pěší divizí útočila na předmostí u Lugy, které bylo bráněné pěti ruskými divizemi. V důsledku bažin a zalesněného terénu, který stěžoval boj a obráncům ulehčoval obranu utrpěla divize vysoké ztráty, které dosáhly počtu 2.000 mužů.
10.srpna divize dokončila obklíčení a společně s 9., 96. a 122 pěší divizí, které si probojovávaly cestu do města od severu, konečně město obsadila. V říjnu se divize zapojila do bojů u Leningradu a v únoru 1942 byla oficiálně zařazena mezi jednotky Waffen-SS.
Od ledna do března 1942 se divize zapojila do akcí podél řeky Volchov a sehrála významnou roli při zničení sovětské 2.úderné armády a značně si tak vylepšila svou bojovou reputaci.
V lednu 1943 byla divize rozmístěna na linii podél Ladožského jezera a nesla hlavní nápor sovětského protiútoku a následného prolomení německých linií, který se podařilo uskutečnit sovětským divizím u Schlüsselburgu. V únoru 1943 zaujala obranné pozice západně od Kolpina a znovu byla vtažena do prudkých bojů se sovětskými jednotkami. Toto se odehrálo v době, kdy divize obdržela nové označení of SS-Polizei-Panzergrenadier-Divison a jádro této divize bylo odesláno do výcvikových oblastí ve Slezsku a v Čechách a na Moravě. Zbytek divize byl nyní zredukován na bojovou skupinu - Kampfgruppe SS-Polizei-Divison, která byla od dubna 1943 do 21.května 1944 nasazena do obranných bojů v severním sektoru Východní fronty, kdy byla rozprášena.
Nově zformovaná 4.Polizei-Panzergrenadier Division SS, kdy již měla téměř dokončený výcvikový program odeslala část svých jednotek do horských oblastí severního Řecka, kde se zapojily do protipartizánských akcí a represálií proti partyzánům, které následovaly po přepadení německého konvoje u Klissury. Divize se částečně po železnici a částečně automobily přesunula do Bělehradu, jakožto posila IV.obrněné armádě, v jejímž sektoru se frontová linie značně ztenčila. Divize byla z tohoto sektoru stažena v lednu 1945, následovaly velmi těžké boje při přesunu na Slovensko a 21. téhož měsíce se divize přesunula do Štětína v Severním Německu. Odtud byla divize vyslána do boje v Pomořansku a poté se přesunula do Danzigu (Gdaňsk), jehož směrem sovětské síly rychle postupovaly. A bylo to právě zde, kdy se divize ocitla odříznutá rychle postupujícími Rusy v oblasti Danzig-Gotenhafen a utrpěla těžké ztráty v zuřivých bojích jež následovaly. S Danzigu byla divize evakuována po moři na poloostrov Hela a následně ve Swinemünde. Po krátkém čase odpočinku stráveném jihozápadně od Štětína následoval boj při postupu ze severního Berlína, přes Labe do Wittenberge-Lenzenu, kde se přeživší příslušníci divize vzdali Američanům.
URL : https://www.valka.cz/4-policejni-divize-tankovych-granatniku-SS-1943-1945-t82#8295 Verze : 0
Operace
Německo
září 1939 – květen 1940
Lucembursko, Belgie, Francie
květen 1940 – červen 1941
východní fronta
červen 1941 – květen 1943
Československo, Polsko
květen 1943 – leden 1944
Řecko
leden 1944 – září 1944
Jugoslávie, Rumunsko
září 1944 – říjen 1944
Maďarsko
říjen 1944 -prosinec 1944
Československo, Polsko, Německo
prosinec 1944 – květen 1945
URL : https://www.valka.cz/4-policejni-divize-tankovych-granatniku-SS-1943-1945-t82#100398 Verze : 0
     
DATUM
SBOR
ARMÁDA
SKUPINA ARMÁD
OBLAST NASAZENÍ
5. 1940
záloha

OKH
Tübingen (Nemecko)
6. 1940
XVII.
12. Armee
A
oblasť Aisne (Francúzsko)
7. 1940
XII.
1. Armee
C
Burgundsko (Francúzsko)
8.-10. 1940
XXII.
2. Armee
C
Paríž
11.-12. 1940
XXXIX. mot.
1. Armee
D
Francúzsko
1.-2. 1941
H-K LIX.
1. Armee
D
Francúzsko
3.-6. 1941
H-K XXXV.
1. Armee
D
Francúzsko
7. 1941
záloha

Nord
Neveľ (Pskovskaja oblasť, Rusko)
8. 1941
LVI. Pz.
Pz. gruppe 4
Nord
Luga (Rusko)
9. 1941
L.
Pz. gruppe 4
Nord
Leningrad (teraz Petrohrad, Rusko)
10. 1941 - 2. 1942
L.
18. Armee
Nord
Leningrad
3.-7. 1942
I.
18. Armee
Nord
Leningrad
8.-9. 1942
L.
18. Armee
Nord
Leningrad
10. 1942
LIV.
11. Armee

Leningrad
11. 1942 - 2. 1943
LIV.
18. Armee
Nord
Leningrad
3. 1943
L.
18. Armee
Nord
Leningrad
4.-11. 1943
LIV.
18. Armee
Nord
Leningrad
12. 1943
Bfh. Saloniki-Ägäis

E
Solún (Grécko)
12. 1943 (bojová skupina)
L.
18. Armee
Nord
Leningrad
1.-7. 1944
Oberfeldkommandantur 395

E
Solún
1. 1944 (bojová skupina)
III. Pz.
18. Armee
Nord
Leningrad
2.-3. 1944 (bojová skupina)
XXVIII.
18. Armee
Nord
Leningrad
4. 1944 (bojová skupina)
VI. SS
16. Armee
Nord
Polack (Bielorusko)
8. 1944
XXII. Geb.
E
F
Belehrad (Srbsko)
9. 1944
XXIX.

Südukraine
Sedmohradsko
10. 1944
LVII. Pz.
3. ung. Armee
Süd
Maďarsko
11. 1944
IV. Pz.
6. Armee
Süd
Maďarsko
12. 1944
LVII. Pz.
6. Armee
Süd
Maďarsko
1. 1945
Feldherrnhalle
8. Armee
Süd
Maďarsko
2. 1945
XXXIX. Pz.
11. Armee
Weischel
Pomoransko
3. 1945
VII.
2. Armee
Weischel
Západné Prusko
4. 1945
Hela

Ostpreußen
polostrov Hel
URL : https://www.valka.cz/4-policejni-divize-tankovych-granatniku-SS-1943-1945-t82#338571 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více