Main Menu
User Menu

4. pluk jízdních střelců [1939-1939]

4 Pułk Strzelców Konnych Zemi Łęczyckiej/4th Mounted Rifles Regiment

     
Název:
Name:
4 pluk jízdních střelců
Originální název:
Original Name:
4 Pułk Strzelców Konnych Zemi Łęczyckiej
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.08.1939 1)
Předchůdce:
Predecessor:
4 pluk jízdních střelců
Datum zániku:
Disbanded:
23.09.1939 2)
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.08.1939-22.09.1939 Novohradská jezdecká brigáda
23.09.1939-23.09.1939 Kombinovaná jezdecká brigáda Zakrzewski 3)
Dislokace:
Deployed:
24.08.1939 Płock/Varšavské kasárny (Koszary Warszawskie) /
24.08.1939-25.08.1939 Gulczewo/? /
25.08.1939-26.08.1939 Gulczewo-Lelice-Rościszew/přesun po vlastní ose /
26.08.1939-29.08.1939 Rościszew/? /
29.08.1939-30.08.1939 Rościszew-prostor Lubowidz/přesun /
30.08.1939-02.09.1939 Lubowidz/lesy jižně /
02.09.1939 prostor Lubowidz-Sarnowo/přesun /
03.09.1939-04.09.1939 Kęczewo-Kuczbork/přesun /
04.09.1939 Kuczbork-Piastowo-Płock/přesun /
04.09.1939-08.09.1939 Płock/? /
08.09.1939-09.09.1939 Płock-Gąbin-prostor Młodzieszyn-prostor Kromnów/přesun /
10.09.1939-11.09.1939 prostor Kromnów-Nowy Dór Mazowiecki-Jabłonna-Zielonka-prostor Anin/přesun /
12.09.1939 prostor Anin-jižně Miedzeszyn/prostor /
13.09.1939 Józefów-prostor Siennica-Kołbiel/přesun /
14.09.1939 Garwolin-prostor Polesie Rowskie/přesun / 4)
14.09.1939-15.09.1939 prostor Polesie Rowskie-Sobolew-Korytnica-Ryki-Moszczanka-prostor jižně Jeziorzany/přesun /
16.09.1939 jižně Jeziorzany-prostor Ostrów/přesun /
17.09.1939 Ostrów/prostor /
18.09.1939-19.09.1939 prostor Ostrów-Turek-Albertów/přesun /
19.09.1939-20.09.1939 Albertów-Pawłów-prostor Rejowiec/přesun /
20.09.1939-21.09.1939 prostor Rejowiec-prostor Horyszów/přesun /
22.09.1939 prostor Horyszów-Siemierz-Majdan Sielec-Huta Dzierążyńska/přesun /
23.09.1939 Polanówka-Suchowola-Potoczeki/přesun /

Velitel:
Commander:
23.03.1939-27.09.1939 Marszewski, Zygmunt (podpułkownik kawalerii)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
24.08.1939-DD.08.1939 81. jezdecká zdravotnická četa

Ručně vyplněné položky:
24.08.1939-23.09.1939 1. řadová jezdecká eskadrona 4. pluku jízdních střelců 5)
24.08.1939-23.09.1939 2. řadová jezdecká eskadrona 4. pluku jízdních střelců 6)
24.08.1939-23.09.1939 3. řadová jezdecká eskadrona 4. pluku jízdních střelců 7)
24.08.1939-23.09.1939 4. řadová jezdecká eskadrona 4. pluku jízdních střelců 8)
24.08.1939-23(?).09.1939 kulometná eskadrona 4. pluku jízdních střelců 9)
24.08.1939-23(?).09.1939 protitanková četa 4. pluku jízdních střelců 9)
24.08.1939-23.09.1939 cyklistická četa 4. pluku jízdních střelců 10)
24.08.1939-20(?).09.1939 spojovací četa 4. pluku jízdních střelců 11)
24.08.1939-DD.09.1939 pomocná eskadrona 4. pluku jízdních střelců 9)
24.08.1939-20(?).09.1939 zákopnicko-plynové družstvo 4. pluku jízdních střelců 12)
02.09.1939-04.09.1939; 14.09.1939-15.09.1939; 19.09.1939-23.09.1939 2. baterie 9. oddílu jízdního dělostřelectva 13)
21.09.1939-23.09.1939 5. jezdecká eskadrona 4. pluku jízdních střelců 14)
Čestný název:
Honorary Name:
Od 28.10.1920 „4 Pułk Strzelców Konnych Zemi Łęczyckiej“
Vyznamenání:
Decorations:

Poznámka:
Note:
1) Pluk byl v mírové sestavě Mazovské jezdecké brigády a byl koncem léta 1939 zařazen do sestavy už v březnu zmobilizované Novohradské jezdecké brigády na místo 3. pluku jízdních střelců.
2) V boji u obce Potoczek s jednotkami německé 68. pěší divize a pod palbou jejího dělostřelectva byly zbytky pluku rozprášeny.
3) Při nočním postupu pluků Novohradské jezdecké brigády na obce Suchowola a Krasnobród se pluk jako zadní voj brigády odklonil od stanovené osy postupu a dostal se u obce Polanówka do týla pochodového proudu Kombinované jezdecké brigády Zakrzewski.
4) Prostor dislokace jednotek brigády. Přesná dislokace velitelství pluku není v uvedených zdrojích uvedena.
5) Zbytek eskadrony (cca 40 mužů) se bodákovým útokem probil z obklíčení a při své cestě k maďarské hranici byl kolem 27. září rozpuštěn.
6) Zbytky eskadrony (několik desítek pěších mužů) ustupovaly společně se zbytkem 1. eskadrony. U obce Niemirów s ní ztratila kontakt a velitel eskadrony ji rozpustil. Výzbroj byla zakopána.
. 7) Z boje u obce Potoczek se podařilo uniknout pouze jedné neúplné četě, která se později připojila k jednotkám Samostatné operační skupiny „Polesí“ a v jejích řadách bojovala do kapitulace 06.10.1939.
8) Zbytek eskadrony (cca 70 lidí) i s velitelem pluku směřoval po boji u obce Potoczek ke Krasnobrodu. Vyslané hlídky hlásily nepřítele ze všech stran. Ráno 24.09.1939 byl zbytek eskadrony rozprášen německým obrněným transportérem. Část s velitelem pluku svedla ještě v noci z 24. na 25.09.1939 boj s nepřítelem, ale byla rozprášena a raněný velitel pluku byl odvezen do polní nemocnice.
9) V uvedených zdrojích nejsou o zániku eskadrony (čety) uvedeny žádné údaje.
10) Gnat-Wieteska uvádí, že četa bojovala ještě 23. září u obce Potoczek.
11) Část čety se po boji 13.09.1939 odpojila od svého pluku a dostala se do Varšavy. Další část čety byla velitelem pluku zařazena 20.09.1939 do 1. řadové jezdecké eskadrony.
12) Družstvo bylo 20.09.1939 zařazeno velitelem pluku do 3. řadové jezdecké eskadrony. Gnat-Wieteska uvádí zákopnickou četu.
13) Baterie byla organizačně v sestavě oddílu, ale operačně podléhala veliteli pluku.
14) Do sestavy pluku byla se svolením velitele Jezdecké operační skupiny Anders zařazena divizní jezdecká eskadrona 12. pěší divize jako jeho 5. eskadrona. Jejím velitelem byl setník Jan Billewicz a v jeho řadách bylo cca 80 příslušníků.
Zdroje:
Sources:

Gnat-Wieteska, Zbigniew: 4 Pułk Strzelców Konnych Ziemi Łęczyckiej, Oficyna Wydawnicza „Ajaks“, Pruszków 1995
Jarząbkiewicz, Jerzy, Łukomski, Grzegorz: Nowogródzka Brygada Kawalerii 1920-1939, Poznań 2000
Marszewski, Zygmunt: Pamiętniki 4 PSK w kampanii wrześniowej, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie, sign. B.I.23/E/1a
Przemsza-Zieliński, Jan: Wrześniowa księga chwały kawalerii polskiej, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1995
Zarzycki, Piotr: Artyleria konna w 1939 roku, Wydawnictwo „Barwa i Broń″, Warszawa 2007

URL : https://www.valka.cz/4-pluk-jizdnich-strelcu-1939-1939-t164689#497846Verze : 0
MOD
Sestava pluku k 1. září 1939:
velitel pluku – podplukovník jezdectva Zygmunt Marszewski (v noci z 24. na 25.09.1939 byl v boji těžce zraněn a převezen do polní nemocnice v obci Podklasztor. Po ukončení válečných operací a po vyléčení byl uznán za válečného invalidu. Zúčastnil se odboje v rámci Zemské armády.
I. zástupce velitele pluku – podplukovník jezdectva Michał Stempkowski
II. zástupce velitele pluku (ubytovatel) – major jezdectva Władysław Nowacki (podle Głowackého se vyhnul zajetí a připojil se k jednotkám 41. pěší divize (záložní). Padl 26.09.1939 ve městě Krasnobród).
plukovní pobočník – setník Kazimierz Fortunat Nałęcz-Nieniewski
ordonanční důstojník – podporučík jezdectva Tadeusz Eberhardt (podle Przemszy-Zielińského zemřel v důsledku zranění 23.09.1939 ve městě Zamość).
zpravodajský důstojník – podporučík jezdectva Tadeusz Eberhardt (zároveň byl ordonančním důstojníkem).
zbrojní důstojník – podporučík jezdectva v záloze Tadeusz Gorczyński
plynový důstojník - podporučík jezdectva v záloze Zygmunt Szwech
pomocná eskadrona – setník Adolf Marian Czarnota
lékař – poručík lékař med. Franciszek Chmielewski
veterinární lékař – kapitán lékař vet. sl. Czesław Łunkiewicz (padl do sovětského zajetí a byl DD.MM.1940 zavražděn v Katyni).
kaplan – kněz Władysław Niemiec (podle Gnata-Wieteski do 03.09.1939)
kněz Czesław Lissowski (podle Przemszy-Zielińského zemřel DD.MM.1942 v německém koncentračním táboře Dachau).
bojový trén - ?
těžký plukovní trén – ?
1. eskadrona – setník Leopold Konrad Peszkowski
2. eskadrona – setník Mieczysław Rasiewicz (13.09.1939 těžce zraněn u obce Józefów, později zemřel v důsledku zranění).
Po něm poručík jezdectva v záloze Tadeusz Morawski (bývalý velitel I. čety 4. eskadrony)
3. eskadrona – setník Marceli Ignaczak (těžce zraněn 23.09.1939 u obce Jacnia. Na následky zranění zemřel 15.11.1939).
4. eskadrona – setník Michał Śliwiński (padl do sovětského zajetí a byl DD.MM.1940 zavražděn v Katyni).
kulometná eskadrona – setník Roman Gabriel Górny
protitanková četa – poručík jezdectva Tadeusz Antoni Bukowski (padl do sovětského zajetí a byl DD.MM.1940 zavražděn ve Starobělsku).
spojovací četa – poručík jezdectva Mieczysław Witold Jaworski
cyklistická četa – podporučík jezdectva v záloze Jerzy Paśniewski
ženijní a protichemické družstvo – podporučík jezdectva v záloze Zygmunt Szwech


Zdroje:
1- https://www.katedrapolowa.pl/ofiary.php
2- Gnat-Wieteska, Zbigniew: 4 Pułk Strzelców Konnych Ziemi Łęczyckiej, Oficyna Wydawnicza „Ajaks“, Pruszków 1995
3- Głowacki, Ludwik: Kampania wrześniowa na Lubelszczyźnie w 1939 roku. Działania wojenne, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1966
4- Przemsza-Zieliński, Jan: Wrześniowa księga chwały kawalerii polskiej, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1995
URL : https://www.valka.cz/4-pluk-jizdnich-strelcu-1939-1939-t164689#497861Verze : 0
MOD