Main Menu
User Menu

4 pfd. Feldkanone M.1863

4 liberní polní dělo vz. 1863

Základní popis děla


Hlavň je vyrobena z děloviny (měď:cín = 9:1), má ráži 8 cm, vývrt je opatřen šesti pravotočivými rýhami. Je uložena pomocí postanních čepů ve stěnové lafetě. Nad ústím je muška pro bližší cíle, na vzdálenější objekty se mířilo muškou uloženou na pravém čepu. Hledí pro kratší vzdálenost je umístěno na tzv. dnovém vlysu. Pro vzdálené cíle bylo hledí vsunuto do drážky na pravé straně zadku.


Na následujících fotkách ústí hlavně je zřetelných šest rýh v hlavni a také muška.


Prameny:
Ctirad Beneš: K dějiným rakouského dělostřeleckého materiálu od roku 1863

4 pfd. Feldkanone M.1863 -


4 pfd. Feldkanone M.1863 -


URL : https://www.valka.cz/4-pfd-Feldkanone-M-1863-t55764#203904Verze : 0
Další fotografie tohoto kaónu z vídeňského Arsenalu jsou zde:
4 pfd. Feldkanone M.1863 -


4 pfd. Feldkanone M.1863 -


4 pfd. Feldkanone M.1863 -


URL : https://www.valka.cz/4-pfd-Feldkanone-M-1863-t55764#203905Verze : 0
Vyobrazení 4 liberního děla z výše zmiňované publikace:
4 pfd. Feldkanone M.1863 -


URL : https://www.valka.cz/4-pfd-Feldkanone-M-1863-t55764#203906Verze : 0
1. Dělo
1.1. Hlaveň


Rýhy činí na celou délku závitu 6/10 otáčky, tj. 8,5 stupně. Délka tažené části je 41 coulů (108 cm), délka hladké části (v komoře) 5 coulů. Ráže činí 3 couly a 1 čárku (8,1 cm), vůle činí 1 čárku (2,1 mm). Největší hloubky rýhy je 2 čárky. Průměr zátravky je 3 čárky a úhel mezi osou otvoru a osou hlavě činí 83 stupně. Hmotnost děla je 470 liber.


Prameny:
Ctirad Beneš: K dějiným rakouského dělostřeleckého materiálu od roku 1863
URL : https://www.valka.cz/4-pfd-Feldkanone-M-1863-t55764#204053Verze : 0
Systém těsnění střel u dělostřeleckého materiálu vz. 1863


Z důvodu lepšího využití energie plynů vzniklých při hoření sřelného prachu v hlavni řešili konstruktéři v 1/2 19. století utěsnění střely v hlavni. U děl nabíjených závěrem (např. systém Wahrendorf) bylo toto řešeno plastickou deformací olověného pláště střely.
Tento způsob nemohl být použit u děl nabíjených hlavní. Při nabíjení hlavní je bezpodmínečně nutná vůle mezi střelou a vývrtem hlavně. U předem nabíjených pušek byly vyvinuty expanzní popř. kompresní střely. Toto řešení nebylo použitelné pro dělostřelectvo. Francouzský systém La Hitte s lichoběžníkovými drážkami tento problém moc neřešil.
V roce 1862 zkonstruoval ředitel zbrojovky Arsenal Wien baron Lenk z Wolfsbergu klínovou drážku. Princip fungování je dobře zřejmý z přiložených obrázků. Střela může být díky vůli vsunuta do hlavně, po dosednutí na patronu se střela pomocí nabijáku s bajonetovým zámkem otočí ve směru hodinových ručiček a klínové plochy střely dosednou na plochu drážky. Střela se utěsní a zbudou pouze malé netěsnosti v rozích drážek. Při výstřelu je střela vytlačována kupředu a drážkami roztáčena, setrvačnost střely působí proti otáčivému pohybu a střela je utěsněna po celou dobu výstřelu.
4 pfd. Feldkanone M.1863 -


4 pfd. Feldkanone M.1863 -


URL : https://www.valka.cz/4-pfd-Feldkanone-M-1863-t55764#204308Verze : 0
1.2. Lafeta


Lafeta je stěnová. Zadní spoj stěn lafety nese ocelové oko k připojení řetězu kolesny. Na bocích lafety v tomto místě jsou držadla sloužící pri zaměřování děla. Vodorovné úchyty usnadňovalyí nakolesňování. Na lafetě je umístšna skříňka pro základní zásobu střeliva sloužící zárověň jako sedadlo obsluhy. Zadní oblouk sedadla sloužící jako opěradlo bylo při zaměřování možno sklopit. Náměrné zařízení je obsluhováno klikou umístěnou na boku lafety. Dřevěná šestidílná kola mají průměr 51 palců a váží 121 liber. Kola mají 12 loukotí. Váha úplné lafety s plnou skříňkou je 780 liber.


Prameny:
Ctirad Beneš: K dějiným rakouského dělostřeleckého materiálu od roku 1863

4 pfd. Feldkanone M.1863 -


4 pfd. Feldkanone M.1863 -


URL : https://www.valka.cz/4-pfd-Feldkanone-M-1863-t55764#204340Verze : 0
1.3. Kolesna


Na kolesně je umístěna skříň pro střelivo a sedadlo pro 3 členy obsluhy. Kola mají průměr 42 palců a váží 87 liber. Celková váha vyzbrojené kolesny (včetně střeliva) je 895 liber.
4 pfd. Feldkanone M.1863 -


URL : https://www.valka.cz/4-pfd-Feldkanone-M-1863-t55764#204343Verze : 0
1.4. Střelivo


Střelivo pro děla vz. 1863 sestává z:

  • granátů
  • zápalných granátů
  • šrapnelů
  • kartáčů
  • patron
  • roznětek
URL : https://www.valka.cz/4-pfd-Feldkanone-M-1863-t55764#204344Verze : 0
Podařilo se mi v počítači vyštrachat tento obrázek, bohužel už nevím, odkud pochází.
4 pfd. Feldkanone M.1863 -


URL : https://www.valka.cz/4-pfd-Feldkanone-M-1863-t55764#206830Verze : 0