Main Menu
User Menu

4. pěší divize [1914-1919]

4. Infanterie-Division

4. Infanterie-Division
4. pešia divízia


Sídlo jednotky:


1914 - BrombergPodriadené jednotky:


7. Infanterie-Brigade / Bromberg
7. pešia brigáda / sídlo: Bromberg


8. Infanterie-Brigade / Gnesen
8. pešia brigáda /sídlo: Gnesen


4. Kavallerie-Brigade / Bromberg
4. jazdecká brigáda / sídlo: Bromberg


4.Feldartillerie-Brigade / Bromberg
4. brigáda poľného delostrelectva /sídlo: Bromberg


Súčasťou divízie boli aj jednotky , ktoré nepodliehali žiadnej brigáde, ale priamo spadali pod divízne velenie:


2 Brandenburgisches Dragoner-Regiment von Arnim Nr. 12
Dragúnsky pluk von Arnim(2. brandenburský) č. 12


Division-Brückentrain-Abteilung Nr. 4
Divízny oddiel tylovej stavby mostov č. 4


Nadradené stupne:


1. Armee - 1. armáda
II. Armeekorps – 2. armádny zbor
Velitelia:


1914 –


Zdroje:
wiki.genealogy.net
https://www.tulipacademy.org/gew/ddhob/
URL CZ: https://www.valka.cz/4-pesi-divize-1914-1919-t66384#234947Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/4-Infanterie-Division-t66384#234947Version : 0
MOD
Velitelé divize:


[20.02.1912-30.10.1914]: Pannewitz Günther von
[01.11.1914-25.10.1918]: Freyer Erich
[26.10.1918-DD.MM.RRRR]: Marchard Emil


Zdroj:
https://home.comcast.net/~jcviser/index.htm/army/id1.htm
URL CZ: https://www.valka.cz/4-pesi-divize-1914-1919-t66384#317103Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/4-Infanterie-Division-t66384#317103Version : 0