Main Menu
User Menu
Reklama

4. pěší divize [1914-1919]

4. Infanterie-Division

4. Infanterie-Division
4. pešia divízia


Sídlo jednotky:


1914 - Bromberg



Podriadené jednotky:


7. Infanterie-Brigade / Bromberg
7. pešia brigáda / sídlo: Bromberg


8. Infanterie-Brigade / Gnesen
8. pešia brigáda /sídlo: Gnesen


4. Kavallerie-Brigade / Bromberg
4. jazdecká brigáda / sídlo: Bromberg


4.Feldartillerie-Brigade / Bromberg
4. brigáda poľného delostrelectva /sídlo: Bromberg


Súčasťou divízie boli aj jednotky , ktoré nepodliehali žiadnej brigáde, ale priamo spadali pod divízne velenie:


2 Brandenburgisches Dragoner-Regiment von Arnim Nr. 12
Dragúnsky pluk von Arnim(2. brandenburský) č. 12


Division-Brückentrain-Abteilung Nr. 4
Divízny oddiel tylovej stavby mostov č. 4


Nadradené stupne:


1. Armee - 1. armáda
II. Armeekorps – 2. armádny zbor




Velitelia:


1914 –


Zdroje:
wiki.genealogy.net
http://www.tulipacademy.org/gew/ddhob/
URL : https://www.valka.cz/4-pesi-divize-1914-1919-t66384#234947Verze : 0
MOD