4. paradesantní divize [1943-1945]

4th Parachute Division
4. Fallschirm-Jäger-Division
     
Název:
Name:
4. paradesantní divize 4th Parachute Division
Originální název:
Original Name:
4. Fallschirm-Jäger-Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
05.11.1943
Předchůdce:
Predecessor:
- -
Datum zániku:
Disbanded:
DD.05.1945
Nástupce:
Successor:
- -
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
05.11.1943-DD.01.1944 Skupina armád C
DD.01.1944-DD.04.1945 I. výsadkový sbor
DD.04.1945-02.05.1945 10. armáda
05.11.1943-DD.01.1944 Army Group C
DD.01.1944-DD.04.1945 I Airborne Corps
DD.04.1945-02.05.1945 10th Army
Dislokace:
Deployed:
05.11.1943-DD.MM.RRRR Perugia, ? /

Velitel:
Commander:
05.11.1943-04.05.1945 Trettner, Heinrich (Generalleutnant)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
05.11.1943-22.01.1944 Gericke, Walter (Major)
22.01.1944-16.01.1945 Roon, Arnold von (Major)
16.01.1945-DD.05.1945 Vehlow, Siegfried (Major)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
Georg TESSIN: Verbände und Truppen der deutschen Wehrmacht und Waffen SS im Zweiten Weltkrieg 1939-1945. Zweiter Band: Die Landstreitkräfte 1-5, Verlag E. S. Mittler & Sohn GmbH, Frankfurt/Main, 1966
www.lexikon-der-wehrmacht.de
http://www.ww2.dk/ground/fallschirm/4fjd.htm
URL : https://www.valka.cz/4-paradesantni-divize-1943-1945-t2982#428883 Verze : 2
Tato divize vznikla zároveň se 3. Fallsch.Jäg.D. výstavba proběhla v prostoru Perugia. Genmjr. Trettner se stal velitelem tohoto svazku. Výstavba pluků a divizních jednotek proběhla mimo jiné z částí od 2. Fallsch.Jäg.D., stejně jako z dobrovolníků ze zrušené italské divize Dembo a Folgore a doplňků z říše.


4. Fallsch.Jäg.D. zůstala až do konce války na italském bojišti a zúčastnila se od roku 1944
všech významných bitev.
První bojové nasazení ještě v průběhu výcviku proběhlo již koncem ledna 1944. Britské a US jednotky zaútočily ráno 22.ledna 1944 pod krycí palbou děl válčených lodí na pobřeží u Anzia. Překvapení bylo dokonalé, protože severně od Anzia nebyla žádné německé jednotky. Ve všech rozmístěných v okolí byl vyhlášen poplach. Mezi nimi se nacházela i baterie útočných děl 4. Fallsch.Jäg.D., která byla právě na cvičném přesunu na silnici Albano-Nettuno. V 7:15 vypálila první granáty, ale v téro době se již oba hroty spojeneckého výsadku ,Anzio a Nettuno, spojily.
Zbylé jednotky 4. Fallsch.Jäg.D. byly okamžitě též vyslány do akce, po boku jednotek Fallsch.PD Hermann Göring, které též procházely výcvikem. Jeden prapor Fallsch.Jäg.R 11 pod velením mrj. Gericke (parašutistický veterán z Norska) dorazily na čele divize kolem 16 hodiny na bojiště.
Sborové velitelství I. Fallsch.Jäg.K převzalo 25. ledna velení nad jednotkami stojícími proti spojeneckému předmostí. K dispozici mělo tři jednotky: Fallsch.Jäg.D. Hermann Göring mezi pobřežím Terracino a Carano, 3. Pz.Gren. D. po obou stranách silnice Albano a 4. Fallsch.Jäg.D. vyplňující mezeru k ústí řeky Tiberu. Zásobovací a palivové sklady ležely daleko v zázemí a byly silně vystaveny leteckému bombardování.
Nastoupivší špatné počasí ovlivnilo v následujících dnech intenzitu bojů, ale německému vedení se do 30. ledna podařilo dostat na frontu další síly. Tímto se zkrátila dosud velmi dlouhá fronta kterou hájila 4. Fallsch.Jäg.D. Tento den zaútočil VI. US sbor ale byl zastaven u Cisterny. Německý protiútok 3. února ale frontu zpět neposunul. Divize se musela vrátit do výchozích postavení před útokem. Poté se opět rozpršelo. Ještě jednou byl proveden a němci dobili Apeilii, další útok Fallsch.Jäg.R. 11 a GR. 147 na Carroceto neuspěl. Druhá část německého protiútoku začala 14. února při vyjasňujícím se počasí. Padákový myslivci se tentokrát nezapojili, pouze jistili pravé křídlo útoku. Útok byl krvavě odražel palbou spojeneckých děl a tanků doplněných bombami letadel. Polní maršál Kesselring zastavil koncem února všechny další pokusy o útok proti spojeneckému předmostí.
Měsíce březen a duben proběhly na předmostí Anzio-Nettuno víceméně klidně, obě strany potřebovaly přestávku. Další velký útok při spojeneckém průlomu z předmostí proběhl 22.května 1944. čtyři dny trvaly boje než se podařilo prolomit německou frontu. Fallsch.Jäg.Sturm.R. byl přitom obklíčen, ale probil se ven. Ke konci května bylo jasné že je bitva ztracena a cesta Spojenců na Řím byla volná.
4. Fallsch.Jäg.D. se k 1.června nacházela na pravém křídle německé fronty jižně od Říma. Myslivci bránili frontu na linie mezi pobřežím a Valmontone. O tři dny později pochodovaly bojové skupiny divize skrze východní předměstí Říma přes Aniene. Německé jednotky vzdaly boj o italské hlvaní město. Ztráty z těchto ústupových bojů byly pro divizi velmi těžké. Bojová síla 4. Fallsch.Jäg.D. klesla k 1. červenci na stav 140 důstojníků, 831 poddůstojníků a 3083 vojáků.
Pokračující ústupové boje zavedly divizi do oblasti Florencie. Ke konci července se stav divize snížil o dalších 1008 mužů. Když začátkem srpna jednotky 5. US armády nastoupily k útoku na město nestačily ženijní jednotky parašutistů ani vyhodit podminované mosty. Tím začal další ústup na sever. Až nástup zimního počastí zastavil spojenecký postup.
I. Fallsch.Jäg.K. včetně 1. a 4. Fallsch.Jäg.D. vůstal ve výběžku u Adria. Zde stagnovaly boje v prvních třech měsících roku 1945. Teprve 9. dubna 1945 začal útok 8. britské armády uvedený bubnovou dělostřelvou 1500 děl a letecký útokem 825 těžkých bombardérů proti 10. německé armádě, ke které patřili i parašutisté 4. Fallsch.Jäg.D.
Už druhý den museli nastoupit ústup směrem za jezerem Comacchio směrem na Po. O den později se podlehla fronta mezi městem Bologna a řekou Reno. Britové se drali z tohoto průlomu směrem na Bondeno západně od Ferrary. Tímto došlo k oddělení německých armády působícím na italské frontě.
Začal závěrečný boj o Itálii. Koncem měsíce dubna 1945 se sestávala 4. Fallsch.Jäg.D. už jenom z několika bojových skupin, které bránily frontu mezi městem Trento a jezerem Comer. Zde také přišla ke 4. Fallsch.Jäg.D. konečná kapitulace.
URL : https://www.valka.cz/4-paradesantni-divize-1943-1945-t2982#185870 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více