Main Menu
User Menu

4. laboratórium technickej analýzy [1991-1992]

4th Technical Analysis Laboratory

     
Název:
Name:
4. laboratórium technickej analýzy
Originální název:
Original Name:
4. laboratórium technickej analýzy
Datum vzniku:
Raised/Formed:
30.11.1991
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
31.12.1992
Nástupce:
Successor:
Laboratórium technickej analýzy
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
30.11.1991-31.12.1992 62. uzel rádiového a radiotechnického průzkumu
Dislokace:
Deployed:
30.11.1991-31.12.1992 Čierna nad Tisou, kasárny /

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
30.11.1991-31.12.1992 VÚ 3524 Čierna nad Tisou
Zdroje:
Sources:
ŠTAIGL, Jan – MINAŘÍK, Pavel: Dislokácia a krycie čísla jednotiek, útvarov a zariadení čs. armády a vojsk ministerstva vnútra na Slovensku 1945 – 1992. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2014, 495 s., zozn. ISBN 978-80-89523-30-6
URL : https://www.valka.cz/4-laboratorium-technickej-analyzy-1991-1992-t186790#544333Verze : 0
MOD