Main Menu
User Menu

4. královská bavorská pěší divize [1914-1919]

4. (kgl.bayer.) Infanterie-Division

4. Infanterie-Division (kgl.bayer.)
4. pešia divízia ( kráľovská bavorská)


Sídlo jednotky:


1914 - WürzburgPodriadené jednotky:


7. (kgl.bayer.) Infanterie-Brigade / Würzburg
7. pešia brigáda (kráľovská bavorská) / sídlo: Würzburg


8. (kgl.bayer.) Infanterie-Brigade / Metz
8. pešia brigáda (kráľovská bavorská) /sídlo: Méty


4.(kgl.bayer.) Kavallerie-Brigade / Bamberg
4. jazdecká brigáda ( kráľovská bavorská) / sídlo: Bamberg


4.(kgl bayer) Feldartillerie-Brigade / Würzburg
4. brigáda poľného delostrelectva ( kráľovská bavorská) / sídlo: Würzburg


Súčasťou divízie boli aj jednotky , ktoré nepodliehali žiadnej brigáde, ale priamo spadali pod divízne velenie:


Königlich Bayerisches Chevaulegers-Regiment Erzherzog Friedrich von Osterreich Nr. 5
Švališersky pluk arcikniežaťa Fridricha Rakúskeho (kráľovský bavorský) č.5


Königlich BayerischesDivision-Brückentrain-Abteilung Nr. 4
Kráľovský bavorský divízny oddiel tylovej stavby mostov ( kráľovský bavorský) č. 4


Nadradené stupne:


6. Armee -6. armáda
II. Armeekorps (kgl.bayer.) – 2. armádny zbor ( kráľovský bavorský)
Velitelia:1914 –


Zdroje:
wiki.genealogy.net
http://www.tulipacademy.org/gew/ddhob/
URL : https://www.valka.cz/4-kralovska-bavorska-pesi-divize-1914-1919-t67008#237037Verze : 0
MOD