Main Menu
User Menu

4. dělostřelecká brigáda [1947-1950]

4th Artillery Brigade

     
Název:
Name:
4. dělostřelecká brigáda
Originální název:
Original Name:
4. dělostřelecká brigáda
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1947
Předchůdce:
Predecessor:
5. dělostřelecká brigáda
Datum zániku:
Disbanded:
15.09.1950
Nástupce:
Successor:
?
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1947-15.12.1948 Velitelství dělostřelectva 2. oblasti
15.12.1948-15.09.1950 Velitelství dělostřelectva 1. oblasti
Dislokace:
Deployed:
01.10.1947-DD.MM.1949 Rokycany, Dělostřelecké kasárny /
DD.MM.1949-15.09.1950 Plzeň, kasárny /

Velitel:
Commander:
DD.11.1949-DD.05.1950 Vaněk, František (Brigádní generál)
DD.05.1950-15.09.1950 Čechmar, František (Plukovník)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.04.1950-15.09.1950, (Plukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.10.1947-01.10.1949 Dělostřelecký oddíl 303
01.10.1947-15.12.1948 Dělostřelecký oddíl 304
01.10.1947-01.10.1949 Dělostřelecký oddíl 313
01.10.1947-15.09.1950 Dělostřelecký pluk 105
01.10.1949-15.09.1950 Dělostřelecký pluk 101

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.10.1947-DD.MM.1949 VÚ 4542 Rokycany
DD.MM.1949-15.09.1950 VÚ 0000 Plzeň
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina poválečná, fond (4. dělostřelecká brigáda)
URL : https://www.valka.cz/4-delostrelecka-brigada-1947-1950-t49489#191740Verze : 2
MOD