Main Menu
User Menu

4. československý úderný prapor [1945-1945]

4th Czechoslovak Shock Battalion

     
Název:
Name:
4. československý úderný prapor
Originální název:
Original Name:
4. československý úderný prapor
Datum vzniku:
Raised/Formed:
23.03.1945
Předchůdce:
Predecessor:
4. československý polní prapor
Datum zániku:
Disbanded:
25.05.1945
Nástupce:
Successor:
Pěší pluk 3
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.03.1945-15.05.1945 3. československá pěší brigáda
15.05.1945-25.05.1945 3. československá divise
Dislokace:
Deployed:
24.03.1945-25.05.1945 středoevropské válčiště

Velitel:
Commander:
23.03.1945-25.03.1945 Dědičík, Zdeněk (Major)
25.03.1945-25.05.1945 Svátek, Ladislav (Štábní kapitán)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:

URL : https://www.valka.cz/4-ceskoslovensky-uderny-prapor-1945-1945-t119792#411164Verze : 2
MOD