Main Menu
User Menu

4. československá střelecká brigáda [1917-1918]

4th Czechoslovak Rifle Brigade

     
Název:
Name:
4. československá střelecká brigáda
Originální název:
Original Name:
4. československá střelecká brigáda
Datum vzniku:
Raised/Formed:
04.10.1917
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
30.03.1918
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
04.10.1917-30.03.1918 2. československá střelecká divise
Dislokace:
Deployed:
04.10.1917-DD.03.1918 Baryševka,
DD.03.1918-30.03.1918 přesun

Velitel:
Commander:
04.10.1917-30.03.1918 Pisarenko, Georgij Alexandrovič (plukovník)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
-
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:


Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv, fond 2. československá střelecká divize
URL : https://www.valka.cz/4-ceskoslovenska-strelecka-brigada-1917-1918-t188160#546735Verze : 1
MOD