Main Menu
User Menu

4,7 cm PaK(t) (Sfl.) auf Fgst. Pz.Kpfw. 35 R 731(f)

     
Název:
Name:
4,7cm PaK (t) (Sfl.) auf Fgst. Pz.Kpfw.35 R 731(f)
Originální název:
Original Name:
4,7cm PaK (t) (Sfl.) auf Fgst. Pz.Kpfw.35 R 731(f)
Výrobce:
Producer:
DD.05.1941-DD.10.1941 Altmärkische Kettenwerke GmbH, Berlin /
Období výroby:
Production Period:
DD.05.1941-DD.10.1941
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
174
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
08.02.1941
Osádka:
Crew:
3
Technické údaje:
Technical Data:
 
Bojová hmotnost:
Combat Weight:
11000 kg
Celková délka:
Overall Length:
? mm
Celková šířka:
Overall Width:
1850 mm
Celková výška:
Overall Height:
? mm
Světlá výška:
Ground Clearance:
320 mm
Pancéřování:
Armour:
Štít kanóna:
čelo - 25 mm
boky - 20 mm

Korba:
čelo - 32 mm
boky - 40 mm
zadok - 40 mm
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
Renault (vodou chladený zážihový 4-valec objemu 5,8 litra)
Výkon:
Power:
62,5 kW při 2200 ot/min
Převodové ústrojí:
Transmission:
4+R
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na silnici:
Road Speed:
20 km/h
Rychlost v terénu:
Cross-country Speed:
? km/h
Jízdní dosah po silnici:
Cruising Range on Road:
130 km
Jízdní dosah v terénu:
Cross-country Cruising Range:
80 km
Překonávání překážek:
Obstacles Crossing:
 
Svah:
Gradient:
25 °
Boční náklon:
Side Slope:
? °
Překročivost:
Trench Crossing:
1,4 m
Výstupnost:
Vertical Obstacle:
? m
Brodivost:
Fording Depth:
0,6 m
Výzbroj:
Armament:
 
Hlavní:
Main:
4,7 cm PaK(t) (ex. československý KPÚV vz.38) (? nábojov)
Vedlejší:
Secondary:
samopal MP 38 kalibru 9 mm (192 nábojov)
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
Renault 35
Zdroje:
Sources:
Thomas L.Jentz, Hilary Louise Doyle - Panzerjaeger (3,7 cm Tak to Pz.Sfl.Ic) development and employment from 1927 to 1941, Panzer Tracts No.7-1, rok vydania 2004, ISBN:0-9744862-3-X
URL : https://www.valka.cz/4-7-cm-PaK-t-Sfl-auf-Fgst-Pz-Kpfw-35-R-731-f-t6459#463810Verze : 0
MOD
AHA/AgK (In 6) poverilo dňa 23.12.1943 WaPrüf 6 k zadaniu vývoja stíhača tankov na platforme ukoristeného francúzskeho tanku Renault 35. Lafetovaný mal byť československý koristný kanón KPÚV vz.38. Tento typ stíhača tankov mal slúžiť v nemotorizovaných peších divíziách. Kontrakt na stavbu získala firma Alket. Prvý prototyp vyrobený z nepancierovanej ocele bol dokončený k 8.2.1941 a predvedený Hitlerovi 31.3.1941. Bolo rozhodnuté vyrobiť sériu 200 tankov. Tento počet mal zahrnovať i 26 veliteľských tankov (Führungs-Fahrzeuge auf Pz.Kpfw. 35 R 731(f)). Tieto nemali kanón, ale v prednej časti nadstavby bol v Kugelblende 30 lafetovaný guľomet MG 34. Produkcia strojov je uvedená v príspevku nižšie.


Dátum
Počet vyrobených stíhačov
5/1941
93
6/1941
33
7/1941
5
8/1941
22
9/1941
28
10/1941
19
Celkom
200


Vyrobené stíhače tankov sa podľa rozhodnutia OKH Organizations-Abteilung z 27.2.1941 mali stať výzbrojou Pz.Jg.Abt. 559, Pz.Jg.Abt. 561 a Pz.Jg.Abt. 611. Každá jednotka mala tri roty (kompanie), každá rota mala po tri čaty, v ktorej bola trojica stíhačov tankov. Celkovo teda mal mať každý Pz.Jg.Abt. 27 stíhačov, ktoré doplnili po štyri veliteľské stroje.
19.6.1941 bolo nariadené, aby cvičná jednotka 3.Kp./Pz.Jg.Ers.Abt. 43 bola prekonvertovaná na Pz.Jg.Ers.Kp.(Sfl.)35R(f). Táto jednotka bola zodpovedná za výcvik a doplňovanie poersonálu zmienených jednotiek. Táto cvičná jednotka obdržala štyri stíhače tankov a šesť podvozkov Renault 35. Stroje boli dodané z Panzer-Lehr-Regiment vo Wunsdorfe.

Jednotky stíhačov tankov boli zaradené do jednotiek pripravených na útok proti Sovietskému zväzu.
Pz.Jg.Abt.(Sfl.35R) 559 bol podriadený LVI.A.K. Heeresgruppe Nord
Pz.Jg.Abt.(Sfl.35R) 561 bol podriadený A.O.K.9 Heeresgruppe Mitte
Pz.Jg.Abt.(Sfl.35R) 661 bol podriadený XXXXVII.A.K. Heeresgruppe Mitte

Tieto prestavby však úplne zlyhali. Už v prvých dňoch nasadenia bola väčšina strojov odstavená pre rôzne poruchy a jednotky museli byť prezbrojené na ťahané kanóny (3,7cm PaK a ukoristenú sovietskú výzbroj).
Desiatka stíhačov tankov bola pridelená Panzer-Kompanie 318, ktorá s nimi bojovala na prelome rokov 1941/42. V hlásení z 2/1942 opísala svoje skúsenosti, ktoré označila za katastrofálne. Poukázala na neustále mechanické poruchy, neschopnosť naštartovať motory pod -10°C, zamŕzanie lubrikantov, zlé jazdné vlastnosti v teréne, problémy s rádiostanicami a batériami atď.
Pre tieto problémy bolo rozhodnuté odsunúť stroje k službe na západnom fronte.


Početný stav v jednotkách na západnom fronte podľa hlásení z obdobia 6-12/1943.


Drvivá väčšina strojov bola umiestnená v posádkových jednotkách.
V hlásení z 30.6.1941 je uvedená zmienka, že WaPrüf 6 poveril firmu Alkett stavbou prototypu stíhača tankov s 5cm kanónom PaK 38. Či bol prototyp dokončený nie je známe.

Thomas L.Jentz, Hilary Louise Doyle - Panzerjaeger (3,7 cm Tak to Pz.Sfl.Ic) development and employment from 1927 to 1941, Panzer Tracts No.7-1, rok vydania 2004, ISBN:0-9744862-3-X
URL : https://www.valka.cz/4-7-cm-PaK-t-Sfl-auf-Fgst-Pz-Kpfw-35-R-731-f-t6459#509381Verze : 7
MOD
www.ebay.de
www.ebay.com

4,7 cm PaK(t) (Sfl.) auf Fgst. Pz.Kpfw. 35 R 731(f) -


4,7 cm PaK(t) (Sfl.) auf Fgst. Pz.Kpfw. 35 R 731(f) -


4,7 cm PaK(t) (Sfl.) auf Fgst. Pz.Kpfw. 35 R 731(f) -


4,7 cm PaK(t) (Sfl.) auf Fgst. Pz.Kpfw. 35 R 731(f) -


4,7 cm PaK(t) (Sfl.) auf Fgst. Pz.Kpfw. 35 R 731(f) -


4,7 cm PaK(t) (Sfl.) auf Fgst. Pz.Kpfw. 35 R 731(f) -


4,7 cm PaK(t) (Sfl.) auf Fgst. Pz.Kpfw. 35 R 731(f) -


4,7 cm PaK(t) (Sfl.) auf Fgst. Pz.Kpfw. 35 R 731(f) -


4,7 cm PaK(t) (Sfl.) auf Fgst. Pz.Kpfw. 35 R 731(f) -


4,7 cm PaK(t) (Sfl.) auf Fgst. Pz.Kpfw. 35 R 731(f) -


4,7 cm PaK(t) (Sfl.) auf Fgst. Pz.Kpfw. 35 R 731(f) -


4,7 cm PaK(t) (Sfl.) auf Fgst. Pz.Kpfw. 35 R 731(f) -


4,7 cm PaK(t) (Sfl.) auf Fgst. Pz.Kpfw. 35 R 731(f) -


4,7 cm PaK(t) (Sfl.) auf Fgst. Pz.Kpfw. 35 R 731(f) -


4,7 cm PaK(t) (Sfl.) auf Fgst. Pz.Kpfw. 35 R 731(f) -


4,7 cm PaK(t) (Sfl.) auf Fgst. Pz.Kpfw. 35 R 731(f) -


4,7 cm PaK(t) (Sfl.) auf Fgst. Pz.Kpfw. 35 R 731(f) -


4,7 cm PaK(t) (Sfl.) auf Fgst. Pz.Kpfw. 35 R 731(f) - Východná fronta

Východná fronta
URL : https://www.valka.cz/4-7-cm-PaK-t-Sfl-auf-Fgst-Pz-Kpfw-35-R-731-f-t6459#509384Verze : 1
MOD
www.ebay.de

4,7 cm PaK(t) (Sfl.) auf Fgst. Pz.Kpfw. 35 R 731(f) -


URL : https://www.valka.cz/4-7-cm-PaK-t-Sfl-auf-Fgst-Pz-Kpfw-35-R-731-f-t6459#59770Verze : 1
MOD
Zaniklé internetové stránky

4,7 cm PaK(t) (Sfl.) auf Fgst. Pz.Kpfw. 35 R 731(f) -


4,7 cm PaK(t) (Sfl.) auf Fgst. Pz.Kpfw. 35 R 731(f) -


4,7 cm PaK(t) (Sfl.) auf Fgst. Pz.Kpfw. 35 R 731(f) -


4,7 cm PaK(t) (Sfl.) auf Fgst. Pz.Kpfw. 35 R 731(f) -


URL : https://www.valka.cz/4-7-cm-PaK-t-Sfl-auf-Fgst-Pz-Kpfw-35-R-731-f-t6459#115465Verze : 1
MOD
Zaniklé internetové stránky

4,7 cm PaK(t) (Sfl.) auf Fgst. Pz.Kpfw. 35 R 731(f) -


URL : https://www.valka.cz/4-7-cm-PaK-t-Sfl-auf-Fgst-Pz-Kpfw-35-R-731-f-t6459#36176Verze : 1
MOD
Zaniklé internetové stránky

4,7 cm PaK(t) (Sfl.) auf Fgst. Pz.Kpfw. 35 R 731(f) -


4,7 cm PaK(t) (Sfl.) auf Fgst. Pz.Kpfw. 35 R 731(f) -


4,7 cm PaK(t) (Sfl.) auf Fgst. Pz.Kpfw. 35 R 731(f) -


URL : https://www.valka.cz/4-7-cm-PaK-t-Sfl-auf-Fgst-Pz-Kpfw-35-R-731-f-t6459#35900Verze : 1
MOD