Main Menu
User Menu
Reklama

4/33. strážní rota [1992-1992]

4/33rd Guard Company

     
Název:
Name:
4/33. strážní rota
Originální název:
Original Name:
4/33. strážna rota
Datum vzniku:
Raised/Formed:
31.10.1992
Předchůdce:
Predecessor:
4/13. strážní rota
Datum zániku:
Disbanded:
31.12.1992
Nástupce:
Successor:
4/33. strážní rota
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
31.10.1992-31.12.1992 Vyšší doplňovací velitelství Banská Bystrica
Dislokace:
Deployed:
31.10.1992-31.12.1992 Dubnica nad Váhom, Kasárna ZVS /

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
31.10.1992-31.12.1992 VÚ 5676 Dubnica nad Váhom
Zdroje:
Sources:
ŠTAIGL, Jan – MINAŘÍK, Pavel: Dislokácia a krycie čísla jednotiek, útvarov a zariadení čs. armády a vojsk ministerstva vnútra na Slovensku 1945 – 1992. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2014, 495 s., zozn. ISBN 978-80-89523-30-6
URL : https://www.valka.cz/4-33-strazni-rota-1992-1992-t186859#544461Verze : 0
MOD
Reklama