Main Menu
User Menu

390. samostatná spojovací letka [1942-1943 ]

390th Detached Liaison Squadron

390. samostatná spojovacia letka

390-я отдельная авиационная эскадрилья связи (390 оаэс)

     
Název:
Name:
390. samostatná spojovací letka
Originální název:
Original Name:
390-я отдельная авиационная эскадрилья связи
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.RRRR
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
18.03.1943
Nástupce:
Successor:
1. gardová samostatná spojovacia letka
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.10.1942-18.03.1943 1. stíhací letecký zbor
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR

Velitel:
Commander:
DD.11.1942-18.03.1943 Andrejev, Pavel Nikolajevič (Lejtěnant / Лейтенант)
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
- v bojujúcej armáde od 23.10.1942 do 18.03.1943
Zdroje:
Sources:
Zoznam č. 24 samostatných oddielov, letiek, tylových jednotiek a úradov vojenského letectva, ktoré boli súčasťou Bojujúcej armády počas Veľkej vlasteneckej vojny v r. 1941-1945, Príloha smernice generálneho štábu z 1. októbra 1960, № 170481 (Перечень No.24 отдельных отрядов, эскадрилий, тыловых частей и учреждений военно-воздушных сил, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной воины 1941-1945 гг., Приложение к директиве Генерального штаба от 1 октября 1960 г. № 170481)
URL : https://www.valka.cz/390-samostatna-spojovaci-letka-1942-1943-t201980#576926Verze : 1
MOD