Main Menu
User Menu
Reklama

39. dělostřelecká brigáda [1914-1919]

39. Feldartillerie -Brigade

39.Feldartillerie-Brigade
39. brigáda poľného delostrelectva

Sídlo jednotky:1914 - Colmar


Podriadené jednotky:4. Badisches Feld-Artillerie-Regiment Nr.6
Pluk poľného delostrelectva (4. bádenský) č. 6


3. Ober-Elsässisches Feld-Artillerie-Regiment Nr.80
Pluk poľného delostrelectva (3. Hornoalsaský ) č. 80


Nadradené stupne:


1914
7. Armee - 7. armáda
XV. Armee-Korps - XV. armádny zbor
39.Division - 39. divíziaVeliteľ:Zdroje:


wiki.genealogy.net


http://www.tulipacademy.org/gew/ddhob/
URL : https://www.valka.cz/39-delostrelecka-brigada-1914-1919-t65257#232379Verze : 0
MOD
Reklama