Main Menu
User Menu

386. samostatná spojovací letka [1942-1944]

386th Detached Liaison Squadron

386. samostatná spojovacia letka

386-я отдельная авиационная эскадрилья связи (386 оаэс)

     
Název:
Name:
386. samostatná spojovací letka
Originální název:
Original Name:
386-я отдельная авиационная эскадрилья связи
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.RRRR
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
05.02.1944
Nástupce:
Successor:
4. gardová samostatná spojovacia letka
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-05.02.1944 1. bitevný letecký zbor
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR

Velitel:
Commander:
DD.12.1942-DD.06.1943 Sapožnikov, Anatolij Pavlovič (Lejtěnant / Лейтенант)
DD.06.1943-05.02.1944 Skvorcov, Michail Vasilievič (Staršij lejtěnant / Старший лейтенант)
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
- v bojujúcej armáde od 17.10.1942 do 05.02.1944
Zdroje:
Sources:
Zoznam č. 24 samostatných oddielov, letiek, tylových jednotiek a úradov vojenského letectva, ktoré boli súčasťou Bojujúcej armády počas Veľkej vlasteneckej vojny v r. 1941-1945, Príloha smernice generálneho štábu z 1. októbra 1960, № 170481 (Перечень No.24 отдельных отрядов, эскадрилий, тыловых частей и учреждений военно-воздушных сил, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной воины 1941-1945 гг., Приложение к директиве Генерального штаба от 1 октября 1960 г. № 170481)
URL : https://www.valka.cz/386-samostatna-spojovaci-letka-1942-1944-t201947#576860Verze : 2
MOD