Main Menu
User Menu

384. noční bombardovací letecký pluk [RRRR-RRRR]

384th Night Bomber Aviation Regiment

384. nočný bombardovací letecký pluk

384-й ночной бомбардировочный авиационный полк (384 нбап / нлбап)

     
Název:
Name:
384. noční bombardovací letecký pluk
Originální název:
Original Name:
384-й ночной бомбардировочный авиационный полк
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.RRRR
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.06.1944
Nástupce:
Successor:
8. bitevný letecký pluk
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 271. nočná bombardovacia letecká divízia
14.01.1944-DD.06.1944 326. nočná bombardovacia letecká divízia
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ?

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Rukša, ? (Major / Mайор)
DD.MM.RRRR-DD.06.1944 Rukša, ? (Podpolkovnik / Подполковник)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
v bojujúcej armáde:
14.07.1943 - 06.08.1943
14.01.1944 - 05.06.1944
Zdroje:
Sources:
Zoznam č. 12 leteckých plukov vzdušných síl Červenej armády, ktoré boli súčasťou Bojujúcej armády počas Veľkej vlasteneckej vojny v r. 1941-1945, Príloha smernice generálneho štábu č. 170023 z 18. januára 1960 (Перечень No.12 авиационных полков военно-воздушных сил Красной Армии, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., Приложение к директиве Генерального штаба от 18 января 1960 г., № 170023)
https://allaces.ru/sssr/struct/p/bap384.php
URL : https://www.valka.cz/384-nocni-bombardovaci-letecky-pluk-RRRR-RRRR-t221162#617371Verze : 0
MOD
Veliteľom pluku bol major, neskôr podpolkovnik Rukša. Napriek neobyklému menu sa mi o ňom zatiaľ nepodarilo nájsť žiadne informácie. Je veľmi zvláštne, žeby veliteľ pluku nebol ani raz vyznamenaný.

https://podvignaroda.ru/?#id=17530101

URL : https://www.valka.cz/384-nocni-bombardovaci-letecky-pluk-RRRR-RRRR-t221162#617374Verze : 0
MOD