Main Menu
User Menu

382. samostatná spojovací letka [1942-1943 ]

382nd Detached Liaison Squadron

382. samostatná spojovacia letka

382-я отдельная авиационная эскадрилья связи (382 оаэс)

     
Název:
Name:
382. samostatná spojovací letka
Originální název:
Original Name:
382-я отдельная авиационная эскадрилья связи
Datum vzniku:
Raised/Formed:
20.10.1942
Předchůdce:
Predecessor:
Samostatná armádna spojovacia letka Vzdušných síl 6. armády (2. formovania)
Datum zániku:
Disbanded:
09.10.1942
Nástupce:
Successor:
374. samostatný zmiešaný armádny letecký spojovací pluk
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zoznam č. 24 samostatných oddielov, letiek, tylových jednotiek a úradov vojenského letectva, ktoré boli súčasťou Bojujúcej armády počas Veľkej vlasteneckej vojny v r. 1941-1945, Príloha smernice generálneho štábu z 1. októbra 1960, № 170481 (Перечень No.24 отдельных отрядов, эскадрилий, тыловых частей и учреждений военно-воздушных сил, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной воины 1941-1945 гг., Приложение к директиве Генерального штаба от 1 октября 1960 г. № 170481)
https://allaces.ru/sssr/struct/e/sae382.php
URL : https://www.valka.cz/382-samostatna-spojovaci-letka-1942-1943-t199972#572991Verze : 1
MOD