Main Menu
User Menu
Reklama

38. dělostřelecká brigáda [1914-1919]

38. Feldartillerie -Brigade

38.Feldartillerie-Brigade
38. brigáda poľného delostrelectva


Sídlo jednotky:


1914 - Erfurt


Podriadené jednotky:1.Thüringisches Feld-Artillerie-Regiment Nr.19
Pluk poľného delostrelectva (1. durýnsky) č. 19


2. Thüringisches Feld-Artillerie-Regiment Nr.55
Pluk poľného delostrelectva(2. durýnsky) č. 55


Nadradené stupne:


1914


2. Armee - 2. armáda
XI. Armee-Korps - XI. armádny zbor
38.Division -38. divíziaVeliteľ:Zdroje:


wiki.genealogy.net


http://www.tulipacademy.org/gew/ddhob/
URL : https://www.valka.cz/38-delostrelecka-brigada-1914-1919-t65255#232375Verze : 0
MOD
Reklama